Văn Bản Dự Thảo
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Bến Cát  
Ngày bắt đầu:
13/03/2017  
Ngày kết thúc:
13/04/2017  
Loại văn bản:
Trích yếu:

​Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Bến Cát

 
Nội dung:

- Chỉ tiêu sử dụng đất của dự thảo “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016, thị xã Bến Cát".

- Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong kỳ 2016-2020.

- Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (tỷ lệ 1/25.000).

 
Danh sách Góp ý