Báo cáo thống kê
Thứ 6, Ngày 20/11/2020, 17:00
Bản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Tân Uyên tháng 9/2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/11/2020 | Đoan Trang
TTĐT - Trong tháng 9, kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Tân Uyên (sông Đồng Nai) không có nhiều biến động.

Mực nước trung bình tháng 9 năm 2020 trên sông Đồng Nai tại khu vực Tân Uyên là 68 cm, giảm 1 cm so với tháng 8.

Kết quả quan trắc cho thấy hầu hết các thông số quan trắc được đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép và đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2); riêng TSS bình quân ở mức 128,77 mg/l vượt quy chuẩn  4,29 lần và tăng 1,25 lần so với cùng kì năm trước tuy nhiên không ảnh hưởng nhiều đối với nguồn nước cấp cho sinh hoạt.

Nhìn chung, hầu hết nồng độ các thông số quan trắc được trong tháng 9 tại trạm quan trắc nước mặt tự động Tân Uyên trên sông Đồng Nai đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) và đạt tiêu chuẩn dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

Biểu đồ diễn biến trung bình ngày của các thông số quan trắc
trong tháng 9 năm 2020 Trên Sông Đồng Nai tại Trạm Tân Uyên

 

 

 

 

 

 

Lượt người xem:  Views:   96
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

FriendlyName

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Báo cáo thống kê