Báo cáo thống kê
Thứ 5, Ngày 07/11/2019, 17:00
Đánh giá kết quả quan trắc không khí trên địa bàn tỉnh Bình Dương tháng 9/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/11/2019 | Đoan Trang
TTĐT - Theo kết quả quan trắc không khí tháng 09/2019, cho thấy vấn đề ô nhiễm không khí hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương là tiếng ồn. Tiếng ồn vượt quy chuẩn cho phép tại điểm nút giao thông: Cầu Ông Bố vượt 17,1 dB(A), miếu Ông Cù vượt 16,4 dB(A), gần ngã ba Cổng Xanh vượt 12,5 dB(A). Bụi và các thông số quan trắc CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, bụi PM10, benzen, xylen, toluen đều dưới ngưỡng quy chuẩn QCVN 05: 2013/BTNMT, QCVN 06: 2009/ BTNMT.


 Kết quả quan trắc thông số bụi trong tháng 09 năm 2019 như sau:

 

Biểu đồ 1: Nồng độ ô nhiễm bụi tại các điểm quan trắc không khí tháng 09/2019

  • Từ đồ thị biểu diễn nồng độ bụi trong không khí tại các điểm quan trắc trong tháng 09/2019 cho thấy: Nồng độ bụi cao nhất tại vị trí miếu Ông Cù và cầu Ông Bố, tuy nhiên vẫn nằm trong giới hạn của quy chuẩn 05:2013/BTNMT. Nguyên nhân do trong tháng 09/2019 mưa nhiều và kéo dài ở hầu hết các điểm trên địa bàn tỉnh góp phần lớn làm giảm lượng bụi trong không khí.
  • So với đợt quan trắc tháng 08/2019:  Nồng độ bụi tăng giảm không đồng đều ở các vị trí quan trắc dao động từ 2,0 ÷ 4,7 lần và đạt quy chuẩn. Ở vị trí ngã tư miếu Ông Cù giảm 1,6 lần so với tháng 08/2019 xuống dưới ngưỡng cho phép của quy chuẩn.
  • So với cùng kỳ năm 2018:  Đối với khu vực Nền bụi tăng 1,8 lần và thấp hơn quy chuẩn nhiều lần. Khu vực Nông trường giảm 2,8 lần; khu vực Đô thị tăng nhiều nhất ở UBND thị xã Thuận An tăng 4,8 lần, các vị trí còn lại dao động ổn định. Khu vực Giao thông bụi giảm từ 1,5 ÷ 2,8 lần, Khu vực Công nghiệp cũng giảm từ 1,8 ÷ 4,2 lần.
* Kết quả quan trắc thông số tiếng ồn trong tháng 09 năm 2019 như sau:

 

Biểu đồ 2: Mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại các điểm quan trắc không khí tháng 09/2019

  • Kết quả quan trắc tiếng ồn tháng 09/2019 cho thấy hầu hết tại các điểm quan trắc tiếng ồn ở mức gần ngưỡng quy chuẩn cho phép. Riêng vị trí điểm nút giao thông tiếng ồn luôn ở mức vượt quy chuẩn ở hầu hết các đợt quan trắc. Ở cầu Ông Bố tiếng ồn vượt 17,1 dB(A), miếu Ông Cù vượt 16,4 dB(A), gần ngã ba Cổng Xanh vượt 12,5 dB(A).
  • So với kết quả quan trắc trong tháng 08/2019: Khu vực Nền, Nông trường và Đô thị  tiếng ồn dao động ổn định. Khu vực Giao thông tiếng ồn tăng 17,7 dB(A) ở ngã tư miếu Ông Cù, gần Ngã ba Cổng xanh tăng 11,7 dB(A), ngã tư cầu Ông Bố tăng nhẹ 1,2 dB(A).
  • So với đợt quan trắc tháng  09/2018: Tiếng ồn tăng 9,1 dB(A) ở khu vực Nền, khu vực Nông trường và Đô thị dao động ổn định từ 1,8 ÷ 3,8 dB(A) và thấp hơn quy chuẩn. Khu vực Công nghiệp tiếng ồn tăng giảm không đồng đều, mức tăng giảm dưới 5,6 dB(A) và nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. Khu vực Giao thông tiếng ồn tăng đều ở cả ba vị trí quan trắc từ 5,3 ÷ 9,9 dB(A).
Lượt người xem:  Views:   620
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

FriendlyName

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Báo cáo thống kê