Báo cáo thống kê
Thứ 3, Ngày 25/12/2018, 16:00
Đánh giá kết quả quan trắc không khí trên địa bàn tỉnh Bình Dương tháng 11/2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/12/2018 | Ban Biên tập
Theo kết quả quan trắc định kỳ vào những thời điểm nhất định trong ngày của tháng 11/2018, cho thấy vấn đề ô nhiễm không khí hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương là ô nhiễm bụi và tiếng ồn. Ô nhiễm bụi biểu hiện rõ ở các trục giao thông chính và khu vực khai thác khoáng sản. Cùng với ô nhiễm bụi thì tiếng ồn cũng vượt quy chuẩn cho phép ở tất cả các điểm nút giao thông.

Đối với các khu vực Nền, khu vực Nông thôn hay khu vực Đô thị, nồng độ các chất ô nhiễm hầu hết đều nằm trong ngưỡng cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT.

* Kết quả quan trắc thông số bụi trong tháng 11 năm 2018 như sau:

 

Biểu đồ 1: Nồng độ ô nhiễm bụi tại các điểm quan trắc không khí tháng 11/2018

Từ đồ thị biểu diễn nồng độ bụi trong không khí tại các điểm quan trắc trong tháng 11/2018 cho thấy: Nồng độ bụi đạt quy chuẩn 05:2013/BTNMT tại hầu hết các vị trí quan trắc, riêng vị trí Ngã tư Miếu Ông Cù vượt 2,47 lần, Ngã tư cầu Ông Bố vượt nhẹ so với quy chuẩn, không đáng kể và tại khu vực Mỏ đá Thường Tân - Tân Uyên vượt 2,66 lần.

So với đợt quan trắc tháng 10/2018, nhìn chung nồng độ bụi trong tháng 11/2018 vẫn còn tăng khá nhiều từ 1,2 ¸ 5,8 lần. Riêng vị trí Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo giảm 2,24 lần; Nông trường cao su Thanh An giảm 1,04 lần; Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An giảm 1,07 lần; khu vực giao thông Ngã tư Cầu Ông Bố giảm 1,36 lần và cuối cùng là Khu đô thị - KCN Bàu Bàng giảm 1,33 lần.

So với cùng kỳ năm 2017, nồng độ bụi cũng có xu hướng tăng khá cao, cao nhất là tại vị trí Trung tâm hành chính, thành phố mới Bình Dương tăng 4,67 lần. Các vị trí còn lại tăng từ 1,08 ¸ 3,11 lần. Riêng các vị trí Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An giảm 1,22 lần; Khu trung tâm thị trấn Mỹ Phước giảm 1,12; Thị trấn Uyên Hưng - Tân Uyên giảm 2,1 lần; Ngã tư Cầu Ông Bố giảm 1,22 lần; Khu vực mỏ đá Thường Tân - Tân Uyên giảm 1,1 lần.

* Kết quả quan trắc thông số tiếng ồn trong tháng 11 năm 2018 như sau:

 

Biểu đồ 2: Mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại các điểm quan trắc không khí tháng 11/2018

Kết quả quan trắc tiếng ồn tháng 11/2018 cho thấy hầu hết tại các điểm quan trắc tiếng ồn ở mức gần ngưỡng quy chuẩn cho phép. Tại các nút giao thông ồn vượt quy chuẩn cho phép từ 6,3 ¸ 7,2 dB(A), mức vượt cao nhất vẫn tại vị trí ngã tư Miếu Ông Cù vượt 7,2 dB(A).

So với kết quả quan trắc trong tháng 10/2018, tiếng ồn tại các điểm quan trắc có xu hướng giảm: cải thiện rõ rệt nhất là tại vị trí Nông trường cao su Thanh An: giảm 10,4 dB(A); các vị trí còn lại giảm từ 0,9 ¸ 7,5 dB(A). Các nút giao thông cũng có dấu hiệu cải thiện, trừ nút giao thông Gần ngã ba Cổng Xanh tăng 3,4 dB(A), tuy nhiên các vị trí thuộc các nút giao thông vẫn vượt quy chuẩn cho phép. Ngoài ra, tại các điểm Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo có tiếng ồn tăng 6,2 dB(A); Khu trung tâm thị trấn Mỹ Phước tăng 1 dB(A); Công ty Wimbledon - đường số 22 KCN Sóng Thần II tăng 7,8 dB(A).

So với đợt quan trắc cùng kỳ năm trước, tiếng ồn lại tăng ở hầu hết các vị trí quan trắc từ 0,9 ¸ 5,4 dB(A). Còn lại các vị trí: Nông trường cao su Thanh An giảm 7,4 dB(A); Trung tâm hành chính TX Dĩ An giảm 1,9 dB(A); Khu Trung tâm thị trấn Mỹ Phước giảm 9,4 dB(A); TT Uyên Hưng giảm 4,6 dB(A); ngã tư Miếu Ông Cù giảm 9,4 dB(A); Công ty Victory cách CNN Thuận Giao 300m giảm 2,2 dB(A).

Lượt người xem:  Views:   573
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

FriendlyName

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Báo cáo thống kê