Báo cáo thống kê
Thứ 3, Ngày 05/06/2018, 12:00
Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3/2018 và diễn biến mực nước sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Tân Uyên tháng 3/2018.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/06/2018 | Đoan Trang

A. Tóm tắt nội dung:

Cao độ tuyệt đối mực nước của 38 giếng khoan quan trắc các tầng chứa nước: Pleistocen giữa- trên, Pleistocen dưới,  Pliocen giữa, Pliocen dưới và tầng đá nứt nẻ MZ và diễn biến mực nước tại trạm thủy văn Tân Uyên tháng 03/2018 giao động như sau:

I. Kết quả quan trắc nước dưới đất:

1. Đối với tầng chứa nước Pleistocen giữa- trên:

Hình 1: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pleistocen giữa - trên​

1.png

Nhận xét: Tháng 03/2018 mực nước trung bình trong tầng giảm (0,14m) so với tháng 02/2018, so với cùng kỳ năm 2017 mực nước tăng trung bình 0,83m ở tất cả các trạm.

2. Đối với tầng chứa nước Pleistocen dưới

Hình 2: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pleistocen dưới​

2.png

Nhận xét:

Mực nước trung bình tháng 03/2018 hầu hết các trạm quan trắc tăng 0,16m so với tháng 02/2018.  So với cùng kỳ năm 2017 các trạm tăng trung bình 1,41m.

3. Đối với tầng chứa nước Pliocen giữa

Hình 3: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pliocen giữa​

3.png

33.png

Nhận xét:

- Mực nước trung bình trong tầng Pliocen giữa ở hầu hết các trạm quan trắc giảm trung bình 0,38 so với tháng 02/2018, tuy nhiên tăng ở các trạm An Phú, Vĩnh Phú)

- So với cùng kỳ năm 2017, mực nước trung bình tầng Pliocen giữa ở hầu hết các trạm tăng trung bình 0,58m, tăng nhiều nhất tại trạm An Tây (1,40m), trạm Phước Vĩnh (1,66m) và Sóng Thần 1 (1,16m).

4. Đối với tầng chứa nước Pliocen dưới:

Hình 4: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pliocen dưới

4.png
44.png

Nhận xét: So với tháng 02/2018, mực nước trung bình tầng Pliocen dưới tháng 03/2018 hầu hết các trạm quan trắc giảm trung bình 0,25m. So với cùng kỳ năm 2017, mực nước trung bình hầu hết ở các các trạm tăng trung bình 0,7m (tăng nhiều nhất trạm Mỹ Phước 1,03m, Sóng Thần 1: 3,05m; An Tây 1,6m).

5. Đối với tầng chứa nước trong đá Jura (tầng MZ)

Hình 5: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng MZ​

5.png

Nhận xét: Mực nước trung bình tháng 03/2018 của các giếng quan trắc trong đá Jura (tầng MZ) so với tháng trước giảm ở các trạm trung bình 0,30m. So với cùng kỳ các năm trước, mực nước trung bình tăng 0,42m.

II. Kết quả Quan trắc của trạm thủy văn Tân Uyên

Cao độ mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Tân Uyên, đỉnh triều giao động từ  139cm (ngày 10/03/2018) đến 202cm (ngày 22/03/2018)và chân triều giao động từ -128cm (ngày 26/03/2018) đến -37cm (ngày 20/03/2018).

B. Nội dung chi tiết:

Diễn biến mực nước dưới đất tháng ​3/2018:

STT

Vị trí quan trắc

Mã số

Tầng chứa nước

Cao độ tuyệt đối mực nước trun​g bình

So sánh với cùng kỳ năm trước
(tháng 03/2017)

 Tháng 03/2018 (m)

 Tháng 02/2018 (m)

Tăng/giảm

Cao độ tuyệt đối mực nước trung bình tháng 03/2017 (m)

Giao động mực nước (m)

Đánh giá mực nước

 

A

B

C

1

2

3

4

5

6

1

Phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

BD0102T

 Pleistocen giữa- trên

13.17

13.15

Tăng

13.08

0.08

Tăng

BD0102Z

Pleistocen
 dưới

13.46

13.23

Tăng

13.02

0.43

Tăng

BD0104T

Pliocen
giữa

13.36

13.39

Giảm

12.86

0.50

Tăng

BD0104Z

Pliocen
dưới

12.74

12.88

Giảm

12.58

0.16

Tăng

2

Phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

BD0202Z

Pleistocen
 dưới

18.60

18.67

Giảm

18.90

-0.29

Giảm

BD0204T

Pliocen
giữa

3.07

4.07

Giảm

2.61

0.46

Tăng

BD0204Z

Pliocen
dưới

3.98

5.28

Giảm

2.88

1.10

Tăng

3

KCN Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

BD0302Z

Pleistocen
 dưới

21.02

20.66

Tăng

20.07

0.94

Tăng

BD0304T

Pliocen
giữa

21.09

20.47

Tăng

19.93

1.16

Tăng

BD0304Z

Pliocen
dưới

-8.35

-8.43

Tăng

-11.40

3.05

Tăng

4

Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

BD0402T

Pleistocen
 giữa - trên

-14.64

-14.52

Giảm

-14.09

-0.54

Giảm

BD0402Z

Pliocen
giữa

-15.44

-13.82

Giảm

-13.84

-1.61

Giảm

BD0404T

Pliocen
dưới

-15.70

-13.54

Giảm

-13.78

-1.92

Giảm

5

Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

BD0502Z

Pleistocen
 dưới

12.18

12.17

Tăng

10.98

1.19

Tăng

BD0504T

Pliocen
giữa

0.01

0.38

Giảm

0.01

0.00

Tăng

BD0504Z

Pliocen
dưới

1.53

1.28

Tăng

0.13

1.40

Tăng

6

xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

BD0602T

Pleistocen giữa- trên

6.86

9.17

Giảm

6.97

-0.11

Giảm

BD0602Z

Pleistocen
 dưới

5.35

5.31

Tăng

3.19

2.16

Tăng

BD0604T

Pliocen
giữa

3.97

4.18

Giảm

2.57

1.40

Tăng

BD0604Z

Pliocen
dưới

4.15

4.19

Giảm

2.55

1.60

Tăng

7

Phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

BD0704T

Pliocen
giữa

5.04

5.40

Giảm

5.03

0.01

Tăng

BD0704Z

Pliocen
dưới

4.47

4.29

Tăng

3.50

0.97

Tăng

8

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

BD0804T

Pliocen
giữa

10.74

10.76

Giảm

10.67

0.08

Tăng

BD0804Z

Pliocen
dưới

10.93

11.50

Giảm

10.93

0.01

Tăng

9

xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

BD09060

Tầng đá nứt nẻ MZ

24.30

24.10

Tăng

23.39

0.91

Tăng

10

xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

BD1004T

Pliocen giữa

31.28

31.30

Giảm

31.15

0.13

Tăng

11

xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

BD11020

Pleistocen
 dưới

1.01

1.00

Tăng

0.36

0.65

Tăng

BD1104T

Pliocen
giữa

1.81

1.75

Tăng

0.82

0.99

Tăng

BD1104Z

Pliocen
dưới

1.21

1.46

Giảm

0.74

0.48

Tăng

12

xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

BD1204T

Tầng
Pliocen
giữa

32.74

32.54

Tăng

31.83

0.92

Tăng

13

xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

BD13060

Tầng đá nứt nẻ MZ

39.66

39.97

Giảm

39.66

0.00

Tăng

14

TT Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

BD1404T

Pliocen
giữa

-3.78

-3.75

Giảm

-3.78

0.00

Tăng

BD1404Z

Pliocen
dưới

-2.56

-2.64

Tăng

-3.59

1.03

Tăng

15

xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

BD1504T

Pliocen
giữa

30.33

30.85

Giảm

30.08

0.25

Tăng

16

xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

BD1604Z

Pliocen
dưới

25.04

25.04

Giảm

24.32

0.72

Tăng

17

TT Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

BD1704T

Pliocen
giữa

43.95

43.97

Giảm

42.29

1.66

Tăng

18

Phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

BD1802Z

Pleistocen
 dưới

24.60

23.69

Tăng

22.00

2.60

Tăng

2. Diễn biến mực nước sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Tân Uyên tháng 3/2018:

Ngày

Cao độ tuyệt đối mực nước (cm)

Nhiệt độ nước (°C)

Nhiệt độ không kh​í(°C)

Đỉnh triều

Chân triều

1

185

-91

29.35

29.5

2

182

-64

29.95

29.5

3

185

-104

30.15

29.7

4

188

-95

29.75

29.75

5

176

-65

29.6

29.45

6

178

-81

29.75

29.2

7

172

-95

29.75

30

8

160

-95

29.85

29.75

9

148

-92

30.15

30.25

10

139

-93

29.7

30.5

11

143

-79

29.5

30

12

159

-98

30.4

29.5

13

174

-95

29.55

29.25

14

175

-90

29.65

28.5

15

177

-75

30.2

29.25

16

182

-78

29.95

29.35

17

186

-77

30.05

29.35

18

175

-100

30.25

29.7

19

190

-50

30.5

30.5

20

190

-37

30.3

30.4

21

190

-64

30.35

30.25

22

202

-80

30.25

29.75

23

192

-56

30

28.75

24

185

-80

30.1

28.95

25

157

-108

29.9

29.5

26

159

-128

30.3

29.45

27

183

-120

30.25

29.3

28

188

-105

30.6

29.35

29

187

-98

30.1

28.75

30

189

-93

30.2

29.1

31

183

-82

30.1

28.9


Lượt người xem:  Views:   388
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

FriendlyName

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Báo cáo thống kê