Báo cáo thống kê
Thứ 3, Ngày 13/11/2018, 11:00
Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7/2018 và diễn biến mực nước sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Tân Uyên tháng 7/2018.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/11/2018 | Đoan Trang

A. Tóm tắt nội dung:

Cao độ tuyệt đối mực nước của 38 giếng khoan quan trắc các tầng chứa nước: Pleistocen giữa- trên, Pleistocen dưới,  Pliocen giữa, Pliocen dưới và tầng đá nứt nẻ MZ và diễn biến mực nước tại trạm thủy văn Tân Uyên tháng 07/2018 giao động như sau:

I. Kết quả quan trắc nước dưới đất:

1. Đối với tầng chứa nước Pleistocen giữa- trên:

Hình 1: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pleistocen giữa- trên

 

Nhận xét: Tháng 07/2018 mực nước trung bình trong tầng giảm (0,31m) so với tháng 06/2018, so với cùng kỳ năm 2017 mực nước tăng nhẹ tại tất cả các trạm.

2. Đối với tầng chứa nước Pleistocen dưới

Hình 2: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pleistocen dưới

 

Nhận xét:

Mực nước trung bình tháng 07/2018 hầu hết các trạm quan trắc tăng, mức tăng trung bình 0,21m so với tháng 06/2018.  So với cùng kỳ năm 2017 các trạm tăng trung bình 0,26m, tăng nhiều nhất tại trạm An Phú và trạm Sóng Thần 1.

3. Đối với tầng chứa nước Pliocen giữa

Hình 3: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pliocen giữa

 

 

Nhận xét:

- Mực nước trung bình trong tầng Pliocen giữa là 0,31 tăng nhiều nhất ở trạm quan trắc Sóng Thần 1 (0,9m).

- So với cùng kỳ năm 2017, mực nước trung bình tầng Pliocen giữa ở hầu hết các trạm tăng trung bình 0,62m, tăng nhiều nhất tại trạm Mỹ Phước (01m), Sóng Thần 1 (1,74), trạm Hội Nghĩa (1,16m), tuy nhiên giảm tại trạm Thuận Giao ( giảm 1,66m).

4. Đối với tầng chứa nước Pliocen dưới:

Hình 4: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pliocen dưới

 

 

Nhận xét: So với tháng 06/2018, mực nước trung bình tầng Pliocen dưới tháng 07/2018 hầu hết các trạm quan trắc tăng trung bình 0,15m. So với cùng kỳ năm 2017, mực nước trung bình hầu hết ở các các trạm tăng nhẹ, mức tăng trung bình 0,15m.

5. Đối với tầng chứa nước trong đá Jura (tầng MZ)

Hình 5: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng MZ

 

Nhận xét: Mực nước trung bình tháng 07/2018 của các giếng quan trắc trong đá Jura (tầng MZ) so với tháng trước giảm ở các trạm trung bình 0,06m. So với cùng kỳ các năm trước, mực nước trung bình giảm 1,08m.

II. Kết quả Quan trắc của trạm thủy văn Tân Uyên

Cao độ mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Tân Uyên, đỉnh triều giao động từ  128cm (ngày 07/07/2018) đến 197cm (ngày 18/07/2018)và chân triều giao động từ -150cm (ngày 03/07/2018) đến -23cm (ngày 21/07/2018).

B. Nội dung chi tiết:

  1. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 07/2018:

STT

Vị trí quan trắc

Mã số

Tầng chứa nước

Cao độ tuyệt đối mực nước trung bình​

So sánh với cùng kỳ năm trước
(tháng 07/2017)

 Tháng 07/2018 (m)

 Tháng 06/2018 (m)

Tăng/giảm

Cao độ tuyệt đối mực nước trung bình tháng 07/2017 (m)

Giao động mực nước (m)

Đánh giá mực nước

 

A

B

C

1

2

3

4

5

6

1

Phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

BD0102T

 Pleistocen giữa- trên

12.62

12.80

Giảm

12.62

0.00

Tăng

BD0102Z

Pleistocen
 dưới

12.62

12.87

Giảm

12.62

0.00

Tăng

BD0104T

Pliocen
giữa

12.44

12.25

Tăng

13.01

-0.57

Giảm

BD0104Z

Pliocen
dưới

12.52

12.24

Tăng

12.52

0.00

Tăng

2

Phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

BD0202Z

Pleistocen
 dưới

18.45

18.15

Tăng

18.07

0.38

Tăng

BD0204T

Pliocen
giữa

3.54

3.30

Tăng

2.63

0.91

Tăng

BD0204Z

Pliocen
dưới

3.41

3.46

Giảm

2.97

0.43

Tăng

3

KCN Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

BD0302Z

Pleistocen
 dưới

20.90

20.82

Tăng

19.22

1.68

Tăng

BD0304T

Pliocen
giữa

20.88

19.99

Tăng

19.14

1.74

Tăng

BD0304Z

Pliocen
dưới

-11.27

-9.96

Giảm

-11.10

-0.17

Giảm

4

Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

BD0402T

Pleistocen
 giữa - trên

-14.97

-14.56

Giảm

-14.97

0.00

Tăng

BD0402Z

Pliocen
giữa

-15.28

-14.98

Giảm

-15.28

0.00

Tăng

BD0404T

Pliocen
dưới

-15.47

-14.69

Giảm

-15.47

0.00

Tăng

5

Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

BD0502Z

Pleistocen
 dưới

11.04

10.78

Tăng

11.04

0.00

Tăng

BD0504T

Pliocen
giữa

-1.68

-1.59

Giảm

-0.02

-1.66

Giảm

BD0504Z

Pliocen
dưới

0.29

0.13

Tăng

0.11

0.18

Tăng

6

xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

BD0602T

Pleistocen giữa- trên

6.78

7.55

Giảm

6.78

0.00

Tăng

BD0602Z

Pleistocen
 dưới

3.43

3.52

Giảm

3.43

0.00

Tăng

BD0604T

Pliocen
giữa

3.03

2.97

Tăng

2.52

0.51

Tăng

BD0604Z

Pliocen
dưới

2.40

3.01

Giảm

2.44

-0.03

Giảm

7

Phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

BD0704T

Pliocen
giữa

5.23

4.67

Tăng

4.67

0.56

Tăng

BD0704Z

Pliocen
dưới

3.55

3.45

Tăng

3.55

0.00

Tăng

8

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

BD0804T

Pliocen
giữa

10.11

9.92

Tăng

10.11

0.00

Tăng

BD0804Z

Pliocen
dưới

10.83

10.63

Tăng

10.83

0.00

Tăng

9

xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

BD09060

Tầng đá nứt nẻ MZ

24.25

24.32

Giảm

24.25

0.00

Giảm

10

xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

BD1004T

Pliocen giữa

32.38

32.25

Tăng

31.22

1.16

Tăng

11

xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

BD11020

Pleistocen
 dưới

0.48

0.24

Tăng

0.55

-0.08

Giảm

BD1104T

Pliocen
giữa

0.58

0.98

Giảm

0.40

0.17

Tăng

BD1104Z

Pliocen
dưới

0.33

0.64

Giảm

0.33

0.00

Tăng

12

xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

BD1204T

Tầng
Pliocen
giữa

31.45

30.93

Tăng

31.87

-0.42

Giảm

13

xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

BD13060

Tầng đá nứt nẻ MZ

38.65

38.55

Tăng

40.80

-2.15

Giảm

14

TT Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

BD1404T

Pliocen
giữa

-3.62

-3.88

Tăng

-4.62

1.00

Tăng

BD1404Z

Pliocen
dưới

-3.78

-3.83

Tăng

-3.78

0.00

Tăng

15

xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

BD1504T

Pliocen
giữa

30.39

30.22

Tăng

30.39

0.00

Tăng

16

xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

BD1604Z

Pliocen
dưới

24.25

23.83

Tăng

24.25

0.00

Tăng

17

TT Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

BD1704T

Pliocen
giữa

43.10

42.79

Tăng

42.96

0.13

Tăng

18

Phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

BD1802Z

Pleistocen
 dưới

23.37

23.41

Giảm

22.00

1.37

Tăng

2. Diễn biến mực nước sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Tân Uyên tháng 07/2018:

Ngày

Cao độ tuyệt đối mực nước (cm)

Nhiệt độ nước (°C)

Nhiệt độ không khí(°C)

Đỉnh triều

Chân triều

1

156

-115

30.6

30.75

2

176

-120

30.85

31.1

3

163

-150

30.75

30.25

4

153

-147

30.3

28.5

5

169

-130

29.85

28.45

6

158

-131

30.15

27.75

7

128

-82

29.65

28.5

8

150

-71

29.85

28.95

9

160

-58

29.5

28.5

10

159

-71

29.5

27.5

11

157

-79

29.35

27.75

12

170

-89

29.1

28.7

13

195

-93

29.15

29

14

193

-67

29.15

28.25

15

192

-66

29

28.75

16

189

-92

28.85

28.65

17

193

-101

28.75

28.25

18

197

-63

28.5

27.5

19

187

-63

28.45

27.9

20

192

-43

28.55

28.75

21

175

-23

28.75

28.5

22

161

-46

28.6

28

23

143

-54

28.3

28.3

24

150

-60

28.4

28.25

25

160

-56

28.6

28.25

26

163

-70

28.75

29.6

27

180

-39

28.8

29.65

28

183

-24

28.75

29.5

29

189

-33

28.95

29.35

30

189

-32

29.1

28.75

 

187

-40

29

Lượt người xem:  Views:   507
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Audio

Từ khóa

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

FriendlyName

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Báo cáo thống kê