Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 24/11/2020, 12:00
Tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/11/2020 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021.

Theo đó, năm 2020, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sức cầu tiêu dùng của xã hội, ảnh hưởng hầu hết đến các ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội, thu nhập của người lao động giảm sút mạnh làm ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên cả nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng.

Do đó, năm 2020, tổng thu NSNN từ kinh tế - xã hội ước đạt 59.700 tỷ đồng, đạt 96% dự toán Thủ tướng Chính phủ và dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 101% so với thực hiện năm 2019.

Trong đó, thu nội địa là 44.300 tỷ đồng, đạt 98% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 2% so với thực hiện năm 2019. Thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu là 15.400 tỷ đồng, đạt 90% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, giảm 4% so với thực hiện năm 2019.

Năm 2020, tổng chi ngân sách địa phương (NSĐP) ước thực hiện đạt 29.094 tỷ đồng, đạt 97% so với dự toán, tăng 13% so với thực hiện năm 2019, trong đó: Chi cân đối NSĐP là 28.146 tỷ đồng, đạt 104% so với dự toán, tăng 19% so với thực hiện năm 2019; chi từ nguồn bội chi NSĐP (nguồn vốn tỉnh vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ) là 273 tỷ đồng, đạt 44% so với dự toán; chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu là 675 tỷ đồng, đạt 100% so với dự toán.

Trên cơ sở tiếp tục góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý; giải quyết hài hòa giữa chi đầu tư phát triển và bảo đảm chi cho y tế, giáo dục, phúc lợi, an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng, đáp ứng nhu cầu điều chỉnh tiền lương theo lộ trình cũng như bố trí kinh phí kịp thời nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện tinh giản biên chế, làm tiền đề cho thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 như sau: Tổng thu NSNN từ kinh tế-xã hội là 58.700 tỷ đồng, bằng 100% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, gồm: Thu nội địa 42.700 tỷ đồng, bằng 96% so với ước thực hiện năm 2020, bằng 100% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 16.000 tỷ đồng, tăng 1% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Thu từ nguồn vốn tỉnh vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ để bù đắp bội chi NSĐP là 205 tỷ đồng. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho NSĐP là 116 tỷ đồng.

Tổng chi NSĐP là 22.851 tỷ đồng, tăng 10% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó Chi cân đối NSĐP là 22.530 tỷ đồng, bằng 83% so với dự toán năm 2020.

Tải về Báo cáo​ ​

Lượt người xem:  Views:   560
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết