Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 31/08/2020, 16:00
Đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/08/2020 | Phương Chi

TTĐT - ​Để tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2020 theo Luật Cán bộ, công chứ​c, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn của Bộ ngành, Sở Nội vụ có công văn hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Bình Dương năm 2020.​

​Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính hiện hành tiến hành đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Bình Dương theo vị trí việc làm và phù hợp với cơ cấu công chức, viên chức từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cụ thể, báo cáo số lượng công chức, viên chức hành chính hiện có (giữ các mã số ngạch của công chức 01.003, 01.004, 01.005, 06.032…) và đăng ký nhu cầu cử công chức, viên chức hành chính có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch theo đúng Mẫu SL. 

Báo cáo danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch. (Lập Danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch, chưa yêu cầu nộp hồ sơ kèm theo) theo đúng Mẫu DS.

Những trường hợp đang học, chưa có văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu tiêu chuẩn ngạch thì không đưa vào đăng ký.

Đề nghị cơ quan rà soát lại nhu cầu theo đúng các Mẫu SL và Mẫu DS, gửi về Sở Nội vụ và qua email kienphuc82@gmail.com trước ngày 15/9/2020 để Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị trao đổi thông tin trực tiếp với Phòng Công chức, Viên chức, SĐT 0274.3828944.

Tải về Công văn​ 

Tải về Mẫu đăng ký​ 

Lượt người xem:  Views:   264
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết