Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 28/07/2020, 16:00
Thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/07/2020 | Yến Nhi

​TTĐT - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo về việc thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra Sở.

Số lượng cần tuyển 01 người. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh Chánh Thanh tra và đang công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hoặc cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xét thấy có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương quyền Chánh Thanh tra, đang công tác trong ngành, lĩnh vực, địa phương được đăng ký tham gia dự tuyển.

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản, Nông học; tốt nghiệp từ trung cấp lý luận chính trị hoặc trung cấp lý luận chính trị - hành chính trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương, đã được bổ nhiệm giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên; có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 (chứng chỉ A2, B...) theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Đồng thời đáp ứng đủ các điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ: Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (đảm bảo không vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng); là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với cán bộ, công chức, viên chức nếu chưa là đảng viên phải được thẩm tra kết luận đủ tiêu chuẩn kết nạp Đảng; hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 03 năm liền kề (tính đến năm 2020) được cấp có thẩm quyền xác nhận. Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nội dung và hình thức thi tuyển: T​hi viết kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành Thanh tra; hiểu biết nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực thanh tra; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Chánh Thanh tra Sở và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định. Thi trình bày đề án đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của công tác thanh tra lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh Chánh Thanh tra; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 15/8/2020. Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, tầng 3, Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.​

Tải về Thông báo​ 

 

 

Lượt người xem:  Views:   148
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết