Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 08/01/2019, 18:00
Đề nghị báo cáo tài sản công năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/01/2019 | Đoan Trang

TTĐT - ​Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, UBND và Ban Quản lý dự án các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện báo cáo về các tài sản: Trụ sở làm việc; quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ô tô các loại; tài sản cố định khác; tài sản kết cấu hạ tầng; tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai đến các đơn vị thuộc phạm vi quản lý và tổng hợp, gửi báo cáo về Sở Tài chính chậm nhất ngày 15/02/2019 để Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Trong quá trình lập báo cáo, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ Sở Tài chính (Phòng Giá - Công sản, điện thoại: 0274.3822410) để phối họp thực hiện.

Tải về Văn bản ​

Lượt người xem:  Views:   340
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết