Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 21/12/2023, 16:00
Công khai quyết toán thu ngân sách Nhà nước và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/12/2023 | Đoan Trang

TTĐT - ​​UBND tỉnh công bố công khai quyết toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022.

Năm 2022, tổng thu NSNN từ kinh tế - xã hội 66.866 tỷ đồng, đạt 113% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao đạt 109% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bao gồm: Thu nội địa 47.386 tỷ đồng, đạt 115% dự toán TTCP giao và đạt 109% dự toán HĐND tỉnh thông qua.

Trong đó, 13/17 khoản thu hoàn thành vượt dự toán Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao. Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý 2.126 tỷ đồng, đạt 101% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 106% dự toán HĐND tỉnh thông qua; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 14.619 tỷ đồng, đạt 106% dự toán TTCP giao và đạt 120% dự toán HĐND tỉnh thông qua; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 9.885 tỷ đồng, đạt 118% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 97% dự toán HĐND tỉnh thông qua; thuế thu nhập cá nhân 6.669 tỷ đồng, đạt 108% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 109% dự toán HĐND tỉnh thông qua ; thu lệ phí trước bạ 1.555 tỷ đồng, đạt 130% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 113% dự toán HĐND tỉnh thông qua; thu tiền sử dụng đất 5.277 tỷ đồng, đạt 211% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 122% dự toán HĐND tỉnh thông qua; thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 3 tỷ đồng, đạt 252% dự toán HĐND tỉnh thông qua…

03/17 khoản thu không đạt dự toán Thủ tướng Chính phủ và HĐND giao. Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 878 tỷ đồng, đạt 88% dự toán Thủ tướng Chính phủ và đạt 98% dự toán HĐND tỉnh thông qua; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 535 tỷ đồng, đạt 76% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua; thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế 725 tỷ đồng, đạt 82% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua.

01/17 khoản thu không đạt dự toán Thủ tướng Chính phủ và đạt dự toán HĐND giao: Thu thuế bảo vệ môi trường 1.699 tỷ đồng, đạt 89% dự toán Thủ tướng Chính phủ và đạt 103% dự toán HĐND tỉnh thông qua.

Bên cạnh đó, thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 19.480 tỷ đồng, bằng 109% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua; thu ngân sách địa phương được hưởng: 23.369 tỷ đồng.

Chi ngân sách địa phương 49.157 tỷ đồng. Trong đó, chi cân đối ngân sách 25.792 tỷ đồng (chi đầu tư phát triển 14.167 tỷ đồng, chi thường xuyên 11.584 tỷ đồng, chi trả nợ lãi vay theo quy định 36 tỷ đồng, chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 5 tỷ đồng); chi chuyển nguồn cải cách tiền lương, chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 23.365 tỷ đồng.

Kết dư ngân sách địa phương 1.840 tỷ đồng.

​​Quyết định

Lượt người xem:  Views:   397
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết