Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 26/05/2023, 17:00
Rà soát các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/05/2023 | Đoan Trang

TTĐT - ​​Sở Nội vụ đề nghị rà soát các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Theo đó, đề nghị các đơn vị tiến hành rà soát các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và Trung ương có trụ sở trên địa bàn tỉnh; Phó trưởng Ban Đảng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng cấp huyện; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các phòng ban cấp huyện và tương đương; Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện;  Trưởng phòng, Phó trưởng phòng nghiệp vụ Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; đại biểu HĐND cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Trường Chính trị cấp tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương thuộc các tổ chức sự nghiệp thể dục thể thao cấp tỉnh; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm khoa, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường rrung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông; Trưởng ban, Phó Trưởng ban và tương đương thuộc báo ngành; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng báo địa phương, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh; người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có hệ số phụ cấp chức vụ từ dưới 0,7 (không thuộc đối tượng 2 và 4 theo Hướng dẫn 90/HD-HĐGDQPAN).

Nội dung rà soát: Danh sách đối tượng 3 đã được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh từ năm 2020 trở về trước (chưa được tham gia lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 năm 2022) để tiến hành mở lớp cập nhật, dự kiến khai giảng tháng 9 năm 2023; dự kiến số lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 3 (chưa qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh) tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 năm 2024.

Các đơn vị triển khai thực hiện và gửi danh sách rà soát về Sở Nội vụ trước ngày 09/6/2023 để Sở tổng hợp và trình Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh theo đúng quy định.

Tải về Văn bản​ 

Lượt người xem:  Views:   699
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết