Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 18/04/2023, 10:00
Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước quý I/2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/04/2023 | Đoan Trang

TTĐT - ​​​Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước quý I/2023.

Theo đó, trong quý I/2023, tổng thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế - xã hội là 19.031 tỷ đồng, đạt 28% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 107% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó thu nội địa 15.263 tỷ đồng, đạt 32% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 124% so với cùng kỳ năm 2022; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 3.768 tỷ đồng, đạt 19% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 69% so cùng kỳ năm 2022.

Thu nội địa quý I/2023 tăng so với cùng kỳ năm 2022 do thực hiện Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 sửa đổi Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm, thời hạn tạm nộp của 4 quý là ngày 31/01/2023. Ngoài ra, trong quý I năm 2023 có phát sinh một số khoản thu về tiền thuê đất của một số doanh nghiệp.

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương thực hiện 3.092 tỷ đồng, đạt 10% so với dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: Chi đầu tư phát triển thực hiện 1.099 tỷ đồng, đạt 6% dự toán HĐND tỉnh và bằng 97% so với cùng kỳ năm 2022, riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện 1.096 tỷ đồng, đạt 6% dự toán HĐND tỉnh, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2022; chi thường xuyên 1.987 tỷ đồng, đạt 19% dự toán HĐND tỉnh, bằng 94% so với cùng kỳ năm 2022, đáp ứng kịp thời các yêu cầu chi tiền lương, các khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, các khoản an sinh xã hội, phòng ngừa dịch bệnh, chi hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (chi sự nghiệp kinh tế 98 tỷ đồng, đạt 5% dự toán HĐND tỉnh, bằng 59% so cùng kỳ; chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 728 tỷ đồng, đạt 19% dự toán HĐND tỉnh, tăng 11% so cùng kỳ; chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 115 tỷ đồng, đạt 17% dự toán HĐND tỉnh, tăng 5% so cùng kỳ; chi sự nghiệp văn hóa thông tin 71 tỷ đồng, đạt 43% dự toán HĐND tỉnh, tăng 12% so cùng kỳ).

Lượt người xem:  Views:   828
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết