Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 02/12/2022, 17:00
Tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/12/2022 | Đoan Trang

TTĐT - ​​Sở Tài chính báo cáo tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2022 tỉnh Bình Dương.  

Theo đó, tổng thu NSNN từ kinh tế-xã hội là 61.940 tỷ đồng, đạt 103% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 91% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Thu nội địa 43.440 tỷ đồng, bằng 103% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 90% so với thực hiện năm 2021; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 18.500 tỷ đồng, bằng 104% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 95% so với thực hiện năm 2021.

Năm 2022, mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng những biến chủng mới Covid-19 vẫn tiếp tục xuất hiện gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tình hình diễn biến chính trị trên thế giới tác động đến kinh tế của đất nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng làm cho giá cả xăng dầu tăng, dẫn đến chi phí đầu vào của các doanh nghiệp tăng, nhiều doanh nghiệp không còn đơn hàng xuất khẩu, lao động thất nghiệp, lãi suất tín dụng tăng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến số thu nộp NSNN vào những tháng cuối năm, các chính sách Chính phủ hỗ trợ đối với doanh nghiệp và người dân đều tác động mạnh đến nguồn thu ngân sách tỉnh.

Dự kiến kết quả trên một số lĩnh vực thu cụ thể như sau: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước 2.900 tỷ đồng, đạt 94% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 76% so với cùng kỳ năm 2021; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 12.214 tỷ đồng, đạt 89% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 81% so với cùng kỳ năm 2021; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 10.235 tỷ đồng, đạt 122% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2021; lệ phí trước bạ 1.373 tỷ đồng, đạt 114% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021; thuế thu nhập cá nhân 6.100 tỷ đồng, đạt 99% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2021; thu tiền sử dụng đất 4.318 tỷ đồng, đạt 173% dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2021; tiền thuê đất 700 tỷ đồng, đạt 44% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 31% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng chi ngân sách địa phương (NSĐP) ước thực hiện 20.724 tỷ đồng, đạt 100% so với dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 44% so với thực hiện năm 2021, trong đó: Chi cân đối NSĐP ước 20.409 tỷ đồng, đạt 100% so với dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 58% so với thực hiện năm 2021.

Cụ thể, chi đầu tư phát triển ước đạt 8.816 tỷ đồng, đạt 102% dự toán HĐND tỉnh thông qua (bao gồm dự kiến cả chi chuyển nguồn sang năm sau), bằng 50% so với thực hiện năm 2021. Riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 8.731 tỷ đồng, đạt 102% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 88% so với cùng kỳ.

Chi thường xuyên ước 11.275 tỷ đồng, đạt 101% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 64% so với cùng kỳ. Chi thường xuyên tăng cao chủ yếu là tăng để chi phòng, chống dịch Covid-19. Kinh phí chi thường xuyên cơ bản đã đáp ứng kịp thời các yêu cầu chi tiền lương, các khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, an ninh quốc phòng...

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay: 18 tỷ đồng. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 295 tỷ đồng. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 5 tỷ đồng. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 315 tỷ đồng, đạt 100% so với dự toán HĐND tỉnh thông qua.

Lượt người xem:  Views:   1424
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết