Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 18/10/2022, 11:00
Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/10/2022 | Đoan Trang

TTĐT - ​Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) 9 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, tổng thu NSNN từ kinh tế - xã hội là 48.293 tỷ đồng, đạt 80% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó: Thu nội địa 32.970 tỷ đồng, đạt 78% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2021; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 15.323 tỷ đồng, đạt 86% dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 101% so cùng kỳ năm 2021.

Thu NSNN 9 tháng đầu năm chỉ đạt 98% so với cùng kỳ do thay đổi chính sách về tạm nộp 75% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm, các công ty có số nộp lớn cùng kỳ giảm nộp NSNN (Công ty cổ phần Hạ tầng kỹ thuật nộp giảm 100 tỷ đồng, Công ty cổ phần sữa Vinamilk giảm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 109 tỷ đồng và không có khoản thu đột biến từ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP nộp thuế giá trị gia tăng 365 tỷ đồng). 

Một số khoản thu phát sinh từ hoạt động vãng lai trên địa bàn không phát sinh (Công ty cổ phần chăn nuôi Việt Nam chuyển địa phương khác giảm thu so cùng kỳ 250 tỷ đồng, Công ty TNHH CJ ViNa AGRi nộp giảm 437 tỷ đồng).

Ngoài ra năm 2021 có các khoản thu đột biến 130 tỷ đồng như Công ty Hoa net nộp theo Biên bản Kiểm toán nhà nước 93 tỷ đồng, Công ty TNHH sản xuất rượu Golden Spirits  nộp 37 tỷ đồng… đã ảnh hưởng đến số thu nội địa 9 tháng đầu năm 2022 chỉ đạt 97% so với cùng kỳ.

Đối với lĩnh vực xuất, nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2022 đạt 101% so với cùng kỳ do sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai theo loại hình sản xuất xuất khẩu, phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu theo quy định Nghị định số 18/2021/NĐ-CP, hiệu lực từ ngày 25/4/2021 nên tăng số thu tuyệt đối khoảng 460 tỷ đồng từ ngày 01/01/2022 đến 24/4/2022 so cùng kỳ chưa phát sinh; làm tốt công tác tiếp xúc hỗ trợ doanh nghiệp mới đến làm thủ tục dựa trên các danh sách doanh nghiệp do Sở Kế hoach và Đầu tư tỉnh Bình Dương, doanh nghiệp làm thủ tục nơi khác về làm thủ tục... hỗ trợ góp phần tăng thu gần 100 tỷ đồng.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu trên địa bàn năm 2022; kết quả truy thu và xử phạt vi phạm hành chính khoảng 34 tỷ đồng.

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: Thực hiện 10.807 tỷ đồng, đạt 53% so với dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 86% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó: Chi đầu tư phát triển 3.506 tỷ đồng, đạt 40% dự toán HĐND tỉnh, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2021, riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện 3.461 tỷ đồng, đạt 40% dự toán HĐND tỉnh, bằng 96% so với cùng kỳ năm 2021.

Chi thường xuyên 7.287 tỷ đồng, đạt 65% dự toán HĐND tỉnh, bằng 82% so với cùng kỳ năm 2021, cơ bản đáp ứng các yêu cầu về chi tiền lương, các khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, hỗ trợ chi các hoạt động y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường và các hoạt động hỗ trợ kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 (theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg).

Lượt người xem:  Views:   1058
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết