Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 06/05/2022, 15:00
Gửi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2022-2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/05/2022 | Đoan Trang

TTĐT - ​Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) thông báo đến các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức KHCN gửi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NCKH-PTCN) cấp tỉnh năm 2022 – 2023.

​Theo đó, viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức KHCN căn cứ vào định hướng NCKH-PTCN của tỉnh, gửi đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu trước ngày 27/5/2022 đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp xem xét đề xuất đặt hàng nghiên cứu, đồng thời gửi Sở KHCN để theo dõi.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp xem xét, hoàn thiện đề xuất đặt hàng, ký duyệt và gửi đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ NCKH-PTCN năm 2022-2023 đến Sở KHCN trước ngày 10/6/2022.

Sở KHCN tổng hợp, trình hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh xem xét các đề xuất đặt hàng do các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp gửi đến. Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, Sở KHCN xem xét, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh và thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN.

Danh mục nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh được đăng tải tại Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương (www.binhduong.gov.vn) và Sở KHCN (www.sokhcn.binhduong.gov.vn) trong vòng 03 ngày làm việc sau khi có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ NCKH-PTCN cấp tỉnh được gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở KHCN, quầy 11, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Quản lý khoa học-Sở KHCN; điện thoại: (0274) 3825533; FAX: (0274) 3824421; Email: quanlykhoahoc.skhcn@binhduong.gov.vn; website: www.sokhcn.binhduong.gov.vn

Biểu mẫu tải về từ địa chỉ http://www.sokhcnbinhduong.gov.vn → Văn bản trọng tâm → Hướng dẫn thực hiện số 05/HD-SKHCN ngày 30/12/2019 của Sở KHCN hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương quy định Quản lý nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tải về Thông báo ​​

Lượt người xem:  Views:   92
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết