Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 17/11/2021, 12:00
Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2021 của doanh nghiệp Nhà nước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/11/2021 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh báo cáo tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp, một số chỉ tiêu ngoại bảng và tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2021 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu.

Tính đến ngày 30/9/2021, tỉnh Bình Dương có 01 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương; 02 doanh nghiệp có vốn nhà nước là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP, nhà nước nắm giữ 95,44% vốn điều lệ; Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP, nhà nước nắm giữ 36% vốn điều lệ.

Tỉnh Bình Dương không còn doanh nghiệp thuộc trường hợp phải cổ phần hóa.

Trong quý III/2021, không phát sinh trường hợp thoái vốn của nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp và thoái vốn đầu tư của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khác.

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP có tổng doanh thu ước tính 653.000 triệu đồng, tổng chi phí ước tính 452.000 triệu đồng, tổng lợi nhuận trước thuế ước tính 201.000 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế ước tính 201.000 triệu đồng.

Tổng công ty đã chấp hành đúng chính sách pháp luật của nhà nước, tổng số phát sinh phải nộp ngân sách ước tính trong 9 tháng đầu năm 2021 là 318.516 triệu đồng, Tổng công ty đã nộp ngân sách 2.619.331 triệu đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2021, Tổng công ty đã triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt kết quả: Tổng doanh thu ước tính thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng công ty là 3.486.132 triệu đồng, vượt 73,88% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 52,03% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 650.149 triệu đồng, vượt 56,76% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 58,10% kế hoạch năm.

Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP có sản lượng tiêu thụ xăng dầu quý III/2021 đạt 125.741.325 lít. Tổng doanh thu đạt được 1.606.644 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế 9.294 triệu đồng.            Tổng công ty tiếp tục hoàn thiện các dự án, công trình dở dang; trong đó giá trị bất động sản đầu tư 195.015 triệu đồng; chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.256.021 triệu đồng. Tình hình đầu tư tài chính dài hạn chủ yếu là đầu tư vào công ty con 414.558 triệu đồng, công ty liên doanh, liên kết 294.396 triệu đồng.

Tổng công ty thực hiện công tác thu nộp ngân sách Nhà nước, tất cả các khoản thuế, phí, đều được kê khai rõ ràng, đúng quy định. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách quý 111/2021 là 255.876 triệu đồng, tổng số phát sinh đã nộp ngân sách 505.091 triệu đồng. Nghiêm chỉnh chấp hành và nỗ lực thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông cố gắng đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận cổ đông thông qua.

Một số chỉ tiêu ngoại bảng của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương kỳ báo cáo quý III/2021:

baocaodoanhthu 1.png

Báo cáo​

Lượt người xem:  Views:   364
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết