Dự án hạng mục
Thứ 3, Ngày 03/10/2023, 17:00
Thông báo mời thầu gói thầu TV29 thuộc dự án đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/10/2023 | Mai Xuân

TTĐT - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương có kế hoạch tổ chức chỉ định thầu theo quy định các gói thầu thuộc Dự án thành phần 5: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương (bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh.

Theo đó, Ban thông báo mời thầu gói thầu TV29: Tư vấn giám sát khảo sát và thẩm tra thiết kế xây dựng bước thiết kế bản vẽ thi công. Thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày.

Nhà thầu quan tâm tham chiếu các tiêu chí dưới đây, tự đánh giá khả năng tham gia để gửi hồ sơ năng lực, kinh nghiệm (gồm đầy đủ các tài liệu liên quan) và đơn xin tham gia về bên mời thầu là Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh. Địa chỉ: 31/1B Quốc lộ 13 (cũ), phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.3636.0095, trước 9 giờ, ngày 06/10/2023 (trong giờ hành chính).

STTTiêu chuẩnYêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đạt
1Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu 
1.1Kinh nghiệm chung trong lĩnh vực tư vấn giám sát khảo sát bước lập thiết kế công trình giao thông.

- Đối với Nhà thầu độc lập: Từ 07 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực tư vấn khảo sát hoặc giám sát công tác khảo sát bước lập thiết kế xây dựng công trình giao thông.

- Đối với nhà thầu liên danh: Từng thành viên phải đáp ứng về số năm kinh nghiệm như đối với nhà thầu độc lập.

1.2Năng lực chung

- Nhà thầu độc lập (kể cả từng thành viên trong liên danh dự thầu) phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trong đó có thể hiện phạm vi hoạt động:

+ Khảo sát xây dựng (địa chất) hạng I còn hiệu lực;

+ Thiết kế/Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) hạng I còn hiệu lực;

+ Thiết kế/Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu đường bộ) hạng II trở lên còn hiệu lực;

+ Thiết kế/Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông (hầm đường bộ) hạng III trở lên còn hiệu lực.

Đối với nhà thầu liên danh: Tổng các thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu trên và từng thành viên liên danh phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trong đó có phạm vi hoạt động phù hợp với nội dung, phạm vi công việc đảm nhận theo thỏa thuận liên danh

1.3Kinh nghiệm thực hiện gói thầu tương tự 
1.3.1Kinh nghiệm thực hiện gói thầu tương tự tư vấn giám sát khảo sát 
1.3a) Đối với nhà thầu độc lập

Từ ngày 01/01/2018 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu với tư cách là nhà thầu độc lập, nhà thầu liên danh hoặc nhà thầu phụ đã thực hiện hoàn thành tối thiểu:

01 hợp đồng Tư vấn khảo sát xây dựng công trình/giám sát khảo sát xây dựng công trình bước lập thiết kế (TKKT đối với công trình thiết kế 03 bước; thiết kế BVTC đối với công trình thiết kế 02 bước) công trình giao thông cấp I trở lên, có giá trị hợp đồng ≥ 66.533.826 VND;

Hoặc 02 hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng công trình/giám sát khảo sát xây dựng công trình bước lập thiết kế (TKKT đối với công trình thiết kế 03 bước; thiết kế BVTC đối với công trình thiết kế 02 bước) công trình giao thông cấp II trở lên, có giá trị mỗi hợp đồng ≥ 66.533.826 VND.

Lưu ý: Trường hợp hợp đồng tương tự nhà thầu tham gia với vai trò là thành viên liên danh thì giá trị hợp đồng tương tự được căn cứ vào phạm vi công việc và giá trị nhà thầu đảm nhận trong liên danh.

 

b) Đối với nhà thầu liên danh

 

Từ ngày 01/01/2018 đến thời điểm đóng thầu, từng thành viên liên danh đã thực hiện hoàn thành tối thiểu:

01 hợp đồng: Tư vấn khảo sát xây dựng công trình/giám sát khảo sát xây dựng công trình bước lập thiết kế (TKKT đối với công trình thiết kế 03 bước; thiết kế BVTC đối với công trình thiết kế 02 bước) công trình giao thông cấp I trở lên, có giá trị hợp đồng ≥ 66.533.826 VND (x) với tỉ lệ tham gia liên danh;

Hoặc 02 hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng công trình/giám sát khảo sát xây dựng công trình bước lập thiết kế (TKKT đối với công trình thiết kế 03 bước; thiết kế BVTC đối với công trình thiết kế 02 bước) công trình giao thông cấp II trở lên, có giá trị mỗi hợp đồng ≥ 66.533.826 VND (x) với tỉ lệ tham gia liên danh.

Lưu ý: Năng lực chung của toàn liên danh được tính là tổng kinh nghiệm của các thành viên trong liên danh; việc đánh giá tính đáp ứng về kinh nghiệm sẽ căn cứ vào phạm vi công việc của từng thành viên đảm nhận quy định trong thỏa thuận liên danh.

1.3.2 Kinh nghiệm thực hiện gói thầu tương tự thẩm tra thiết kế xây dựng bước bản vẽ thi công 
 a) Đối với nhà thầu độc lập

Từ ngày 01/01/2018 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu với tư cách là nhà thầu độc lập, nhà thầu liên danh hoặc nhà thầu phụ đã thực hiện hoàn thành tối thiểu:

01 hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế/thiết kế (TKKT đối với công trình thiết kế 03 bước (hoặc thiết kế BVTC đối với công trình thiết kế 02 bước)) công trình giao thông (trong đó có đường bộ từ cấp I trở lên, cầu đường bộ từ cấp II trở lên, hầm đường bộ từ cấp III trở lên) có giá trị hợp đồng ≥ 254.225.185 VND.

Hoặc 02 hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế/thiết kế (TKKT đối với công trình thiết kế 03 bước (hoặc Thẩm tra thiết kế BVTC đối với công trình thiết kế 02 bước)) công trình giao thông (trong đó có đường bộ từ cấp II trở lên, cầu đường bộ từ cấp III trở lên, hầm đường bộ từ cấp IV trở lên) có giá trị mỗi hợp đồng ≥ 254.225.185 VND.

Lưu ý: Trường hợp hợp đồng tương tự nhà thầu tham gia với vai trò là thành viên liên danh thì giá trị hợp đồng tương tự được căn cứ vào phạm vi công việc và giá trị nhà thầu đảm nhận trong liên danh.

 

b) Đối với nhà thầu liên danh

 

Từ ngày 01/01/2018 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu với tư cách là nhà thầu độc lập, nhà thầu liên danh hoặc nhà thầu phụ đã thực hiện hoàn thành tối thiểu:

01 hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế/thiết kế (TKKT đối với công trình thiết kế 03 bước (hoặc thiết kế BVTC đối với công trình thiết kế 02 bước)) công trình giao thông (trong đó có đường bộ từ cấp I trở lên, cầu đường bộ từ cấp II trở lên, hầm đường bộ từ cấp III trở lên) có giá trị hợp đồng ≥ 254.225.185 VND (x) với tỉ lệ tham gia liên danh.

Hoặc 02 hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế/thiết kế (TKKT đối với công trình thiết kế 03 bước (hoặc thiết kế BVTC đối với công trình thiết kế 02 bước)) công trình giao thông (trong đó có đường bộ từ cấp II trở lên, cầu đường bộ từ cấp III trở lên, hầm đường bộ từ cấp IV trở lên) có giá trị mỗi hợp đồng ≥ 254.225.185 VND) (x) với tỉ lệ tham gia liên danh.

Lưu ý: Năng lực chung của toàn liên danh được tính là tổng kinh nghiệm của các thành viên trong liên danh; việc đánh giá tính đáp ứng về kinh nghiệm sẽ căn cứ vào phạm vi công việc của từng thành viên đảm nhận quy định trong thỏa thuận liên danh.

2

Năng lực tài chính

Nhà thầu (bao gồm nhà thầu độc lập và tất cả thành viên liên danh trường hợp liên danh) phải đáp ứng yêu cầu tình hình tài chính lành mạnh.

Tổng lợi nhuận 03 năm (2020, 2021, 2022) > 0, trong đó lợi nhuận năm 2022 > 0.

Ghi chú: Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu sau để làm cơ sở đối chứng với các số liệu mà nhà thầu kê khai (bản chụp có công chứng hoặc chứng thực):

- Về kinh nghiệm:

+ Nhà thâu phải nộp: Hợp đồng, biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác tư vấn hoặc văn bản xác nhận hoàn thành của CĐT, Quyết định phê duyệt thiết kế công trình của Hợp đồng tương tự.

+ Cấp công trình theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng.

+ Trường hợp nhà thầu dùng hợp đồng thầu phụ để chứng minh năng lực, kinh nghiệm thì hợp đồng đó phải đảm bảo đáp ứng về giá trị, quy mô, tính chất về công trình tương tự theo quy định của hồ sơ yêu cầu (không áp dụng đối với hợp đồng cho thuê nhân sự).

+ Đối với hợp đồng tương tự kê khai để đánh giá về kinh nghiệm mà không có hạng mục thẩm tra thiết kế/thiết kế công trình cầu đường bộ như quy định nêu trên, cho phép nhà thầu chứng minh bằng các hợp đồng riêng đáp ứng yêu cầu sau để đánh giá tính đáp ứng về kinh nghiệm, nhưng giá trị của các hợp đồng riêng này sẽ không được xem xét để đánh giá tính đáp ứng về giá trị hợp đồng tương tự:

  • Hợp đồng tư vấn thẩm tra thiết kế/thiết kế (TKKT đối với công trình thiết kế 03 bước (hoặc thiết kế BVTC đối với công trình thiết kế 02 bước)) có công trình cầu đường bộ cấp II trở lên.
  • Hợp đồng tư vấn thẩm tra thiết kế/thiết kế (TKKT đối với công trình thiết kế 03 bước (hoặc thiết kế BVTC đối với công trình thiết kế 02 bước)) có công trình hầm đường bộ cấp III trở lên.

    - Về năng lực tài chính: Nhà thầu nộp báo cáo tài chính trong vòng 03 năm 2020, 2021, 2022 và bản chụp được chứng thực của một trong các tài liệu sau đây:

+ Bản kiểm tra quyết toán thuế;

+ Tờ khai tự quyết toán thuế có xác nhận của cơ quan thuế là nhà thầu đã nộp tờ khai;

+ Văn bản xác nhận của cơ quan thuế về việc nhà thầu thực hiện nghĩa vụ thuế;

+ Báo cáo kiểm toán (nếu có)

Ghi chú: Các yêu cầu cụ thể, chi tiết sẽ được nêu trong hồ sơ yêu cầu của gói thầu.

Xem Thông báo và Thư mời


Lượt người xem:  Views:   789
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Dự án hạng mục