Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 13/12/2022, 22:00
Hướng dẫn khen thưởng Phong trào "Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/12/2022 | Đoan Trang

TTĐT - ​Sở Nội vụ hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua "Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)" giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng bao gồm: Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ từng ngành theo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025.

Huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và là đơn vị tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM của tỉnh; có số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đạt và vượt kế hoạch đề ra; có tỷ lệ hoặc có số xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cao nhất huyện; có mức tăng trưởng tiêu chí bình quân/xã cao nhất huyện; có nhiều mô hình trên các lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế nông nghiệp gắn với biến đổi khí hậu, phát triển du lịch nông thôn gắn với phát triến làng nghề và bảo tồn, phát huy các giá trị vàn hóa truyền thống, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả…Xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và là xã tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM của huyện; gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có thành tích xuất sắc tiêu biểu, nêu gương, được bình xét trong phong trào thi đua của tỉnh; không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM; đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và là xã có kết quả nâng cao chất lượng tiêu chí NTM toàn diện, nổi bật; gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có thành tích xuất sắc tiêu biểu, nêu gương, được bình xét trong phong trào thi đua của tỉnh; không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Doanh nghiệp, hợp tác xã; cán bộ, công chức, viên chức; các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các hội, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, các hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài... có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng NTM; sản xuất giỏi, có thu nhập cao và giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng NTM ở địa phương.

Đối với khen thưởng cấp Nhà nước: Tỉnh lựa chọn, đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho 10% trong tổng số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

Tỉnh lựa chọn, đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10% số xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025 và 10% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong giai đoạn 2021-2025; lựa chọn 02 - 03 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp chỉ đạo và triển khai thực hiện chương trình NTM  các cấp; là người lao động (công nhân, nông dân,...), thành viên hợp tác xã, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học... tiêu biểu có nhiều đóng góp thiết thực, có mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả hoặc có phát minh, sáng chế trong lao động sản xuất góp phần xây dựng NTM.

Trường hợp đặc biệt xuất sắc có thể đề nghị Huân chương Lao động hạng Ba.

Doanh nghiệp, hợp tác xã có những đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng NTM và được cấp có thẩm quyển ghi nhận; có liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; có ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã; bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống của địa phương, có nhiều sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 03 sao trở lên và giải quyết được nhiều việc làm cho người dân trên địa bàn nông thôn.

Đối với khen thưởng cấp tỉnh, mỗi huyện lựa chọn, đề nghị 01 xã có thành tích xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025 để tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh trực tiếp chỉ đạo và thực hiện phong trào thi đua. Mỗi cơ quan, đơn vị lựa chọn 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Mỗi địa phương cấp huyện lựa chọn 06 tập thể và 20 cá nhân, trong đó 03 tập thể và 10 cá nhân thuộc cấp xã; có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và người dân có những đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng NTM và được cấp có thẩm quyền ghi nhận; có thành tích đặc biệt xuất sắc thì địa phương đề xuất khen thưởng theo thành tích đạt được. Chú trọng lựa chọn các tập thể nhỏ, cá nhân, hộ gia đình trực tiếp tham gia thực hiện phong trào thi đua.

Hội nghị sơ kết phong trào thi đua sẽ dự kiến tổ chức vào tháng 12/2023 và Hội nghị tổng kết phong trào thi đua sẽ dự kiến tổ chức vào tháng 7/2025.

Lượt người xem:  Views:   309
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết