Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 09/11/2022, 17:00
Tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2022 (đợt 02)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/11/2022 | Đoan Trang

TTĐT - ​Sở Khoa học và Công nghệ thông báo mời tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2022 (đợt 02).

Theo đó, đề tài mời tham dự tuyển chọn là "Nghiên cứu xây dựng và phát triển chuỗi dịch vụ logistics theo hướng bền vững và liên kết vùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050".

Định hướng mục tiêu của đề tài: Tổng hợp và xây dựng được các luận cứ khoa học và thực tiễn về tính bền vững và liên kết vùng trong phát triển chuỗi dịch vụ logistics tại một đơn vị hành chính cấp tỉnh; phân tích thực trạng về phát triển chuỗi dịch vụ logistics tại tỉnh Bình Dương trong ít nhất 10 năm trở lại đây. Từ đó đánh giá tính bền vững và liên kết vùng dựa trên các luận cứ được nêu ra ở trên; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tính bền vững và liên kết vùng trong phát triển chuỗi dịch vụ logistics tại tỉnh Bình Dương; đề xuất giải pháp phát triển chuỗi dịch vụ logistics theo hướng bền vững và liên kết vùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Yêu cầu sản phẩm: Báo cáo khoa học tổng kết đề tài về phát triển chuỗi dịch vụ logistics theo hướng bền vững và liên kết vùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo theo từng chuyên đề về phát triển chuỗi dịch vụ logistics theo hướng bền vững và liên kết vùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; bản kiến nghị cụ thể đối với UBND tỉnh và các cơ quan ban ngành liên quan tại tỉnh Bình Dương về phát triển chuỗi dịch vụ logistics theo hướng bền vững và liên kết vùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; công bố 01 bài báo khoa học từ kết quả nghiên cứu trên Tạp chí khoa học được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận.

Thời gian thực hiện: 18 tháng.

Hồ sơ nộp trước 17 giờ, ngày 02/01/2023.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn được gửi qua bưu điện đến địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, tầng 11, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Hoặc nộp trực tiếp tại quầy 11, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Mọi thông tin liên hệ Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương; điện thoại: 0274.3825533, FAX: 0274.3824421; Email: quanlykhoahoc.skhcn@binhduong.gov.vn.

Lượt người xem:  Views:   319
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết