Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 19/04/2011, 09:54
Công bố Sách xanh tỉnh Bình Dương năm 2011
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/04/2011
TTĐT - Ngày 13/4/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1139/QĐ-UBND về việc phân hạng, công bố Sách xanh các doanh nghiệp thực hiện tốt và đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2011.
(Hình minh họa: Internet) 
 
Theo đó, có 32 doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2011 được xếp loại màu xanh lá cây và 03 doanh nghiệp thực hiện đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2011 được xếp loại màu xanh dương. Các doanh nghiệp này sẽ được đưa vào Sách xanh tỉnh Bình Dương năm 2011.
 
Theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 05/01/2011 về việc ban hành tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách xanh tỉnh Bình Dương, việc đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách xanh tỉnh Bình Dương căn cứ vào 03 tiêu chí: Tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường (tiêu chí 1); tiêu chí đánh giá tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường (tiêu chí 2); tiêu chí đánh giá tuân thủ về hồ sơ quản lý môi trường và các vấn đề liên quan khác (tiêu chí 3).  
 
Doanh nghiệp được xếp loại màu xanh lá cây là những doanh nghiệp có tổng số điểm từ 80-100 điểm (số điểm được đánh giá theo các tiêu chí) đồng thời đạt 30 điểm của tiêu chí 1 và 30 điểm của tiêu chí 2. Các doanh nghiệp xếp loại màu xanh dương là những doanh nghiệp đạt số điểm từ 70 đến dưới 80 điểm, đồng thời phải đạt 30 điểm của tiêu chí 1 và 20 điểm của tiêu chí 2.
 
Mai Xuân
Lượt người xem:  Views:   145
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành