Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 11/06/2024, 16:00
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/06/2024 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1612/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/6/2024 và thay thế Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh.

​Theo đó, Trung tâm Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Trung tâm có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Binh Duong E-Goverment Information Center (Viết tắt: BEGIC).

Trung tâm thực hiện việc tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thông qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương và các kênh thông tin chính thức khác trên môi trường mạng; quản trị, vận hành hệ thống thông tin, hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động thông tin và chuyển đổi số của tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm: Tham mưu giúp Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh theo Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thường trực Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh theo Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương; thực hiện nghiệp vụ hỗ trợ công tác truyền thông chính sách; quản trị, vận hành hệ thống thông tin, hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động thông tin và chuyển đổi số của tỉnh; thực hiện công tác quản trị nội bộ; thực hiện công tác hỗ trợ thúc đẩy phát triển các hoạt động kinh tế số - xã hội số cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc được Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.

Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định theo đúng tiêu chuẩn và quy trình quy định.

Trung tâm có 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Phòng Biên tập, Phòng Kỹ thuật, Phòng Hành chính - Tổng hợp. Mỗi phòng có 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng. 

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Thông tin và Truyền thông về tổ chức bộ máy và hoạt của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm báo cáo theo quy định và tham mưu, đề xuất với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về lĩnh vực công tác do Trung tâm phụ trách.

Đối với các phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm có quan hệ hợp tác bình đẳng; được chủ trì mời các phòng chuyên môn thuộc Sở họp để giải quyết những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

Đối với các sở, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh, Trung tâm phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ truyền thông chính sách của tỉnh Bình Dương. Quản trị, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật hệ thống thông tin, hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động thông tin và chuyển đổi số của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Quyết định ​​​

Lượt người xem:  Views:   184
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành