Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 07/06/2024, 17:00
Chương trình làm việc tháng 6/2024 của UBND tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/06/2024 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 6/2024.

Theo đó, trong tuần thứ III (từ ngày 17 – 21/6/2024), UBND tỉnh sẽ thông qua 03 dự thảo Báo cáo: Tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2024; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2024.

Đồng thời, thông qua 05 dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy phạm pháp luật (QPPL); 02 dự thảo Tờ trình và Nghị quyết cá biệt: Phê duyệt, giao hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP thuộc sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm học 2024-2025 tỉnh Bình Dương; sửa đổi Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Dương năm 2024.

Trong tuần thứ IV (từ ngày 24 - 28/6/2024), UBND tỉnh sẽ thông qua 07 dự thảo Báo cáo; 07 dự thảo Tờ trình và Nghị quyết QPPL; dự thảo Quyết định điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo chuyên đề kết quả năm học 2023 – 2024. 

Thông báo ​

Lượt người xem:  Views:   316
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành