Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 18/04/2023, 10:00
Đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc và xử lý thông tin cho thiếu nhi
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/04/2023 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc xây dựng môi trường đọc thuận lợi, thân thiện, phát triển văn hóa đọc trong nhân dân. Tiếp tục xây dựng nhiều hình thức đổi mới trong tổ chức và hoạt động, triển khai các mô hình phù hợp, có hiệu quả trong việc tạo lập thói quen đọc sách, kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho người dùng tin, đặc biệt là đối tượng thiếu nhi; đẩy mạnh kiểm tra việc tổ chức thực hiện, đưa nội dung về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi vào chương trình, kế hoạch xây dựng và phát triển các hoạt động văn hóa trong cộng đồng tại địa phương và các đơn vị.

Song song đó, tăng cường, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội về việc đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi qua nhiều nội dung và hình thức. Duy trì các hoạt động hiệu quả; tổ chức những hoạt động mới, hình thức mới, hội thi, hội diễn, sự kiện về văn hóa đọc, phát triển kỹ năng đọc sách, báo cho thiếu nhi, học sinh trong địa bàn tỉnh.

Đồng thời, rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách; triển khai và áp dụng các văn bản pháp quy, Luật Thư viện, từ đó tạo môi trường thuận lợi để tăng cường công tác tổ chức các hoạt động đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi qua nhiều nội dung và hình thức. Triển khai có hiệu quả các giải pháp chuyên môn; kiện toàn, củng cố và hiện đại hóa hệ thống thư viện, phòng đọc, tủ sách mọi nơi dành cho thiếu nhi; tăng cường đầu tư nguồn tài nguyên thông tin dành cho thiếu nhi, xây dựng chính sách bổ sung, tăng tỷ lệ sách thiếu nhi trong tổng vốn tài liệu của thư viện, chú trọng bổ sung sách tham khảo, sách văn học và sách hướng dẫn kỹ năng sống…

Kế hoạch

Lượt người xem:  Views:   817
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành