Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 12/01/2023, 22:00
Cao điểm thực hiện xác thực cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội, chi trả chính sách không dùng tiền mặt
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/01/2023 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai cao điểm thực hiện xác thực cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội, chi trả chính sách không dùng tiền mặt cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

​ 

​Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung: Thực hiện việc rà soát, đối chiếu, xác thực về căn cước công dân, cấp số định danh và tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, trên địa bàn tỉnh Bình Dương (kể cả những đối tượng bảo trợ xã hội không còn khả năng và hành vi thực hiện các giao dịch). Đồng thời, tiến hành cấp tài khoản ngân hàng, thẻ ATM cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người nhận ủy quyền, người giám hộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương (trừ các đối tượng bảo trợ xã hội không còn khả năng và hành vi thực hiện các giao dịch mà không có người để ủy quyền và giám hộ).

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người nhận ủy quyền giám hộ để cung cấp cho Công an tỉnh thực hiện việc xác thực căn cước công dân và cấp định danh cho các đối tượng hưởng chính sách. Phối hợp và cung cấp cho Ngân hàng về danh sách các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội và người nhận ủy quyềngiám hộ sau khi đã hoàn thành việc đối chiếu, xác thực của Công an. Thường xuyên, tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã và các ngân hàng báo cáo UBND tỉnh; tham mưu sơ, tổng kết và đánh giá rút kinh nghiệm kết quả thực hiện Kế hoạch.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã thực hiện việc rà soát, đối chiếu, xác thực về căn cước công dân, cấp số định danh cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người nhận ủy quyền giám hộ và gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hàng ngày để chuyển cho các ngân hàng thực hiện quy trình cấp tài khoản an sinh xã hội và cấp thẻ ATM (kể cả những đối tượng bảo trợ xã hội không còn khả năng và hành vi thực hiện các giao dịch); đồng thời tổng hợp danh sách các đối tượng (người có công và bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định) đã được làm sạch dữ liệu để sẵn sàng cho việc đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…​

​Kế hoạch ​​

Lượt người xem:  Views:   426
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành