Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 18/11/2022, 12:00
Rà soát vướng mắc của các Thông tư
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/11/2022 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hi​ện Công văn số 1045/TTg-PL ngày 07/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát vướng mắc của các Thông tư.

​Theo đó, các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chỉ đạo ra soát quy định của các Thông tư thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để kịp thời phát hiện các vướng mắc, bất cập và những nội dung không còn phù hợp với thực tiễn. Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị giải pháp xử lý gửi các Bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

Các sở, ban, ngành gửi kết quả ra soát về Bộ, ngành và Sở Tư pháp trước ngày 25/11/2022.

Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc tổng hợp kết quả rà soát của các sở, ban, ngành báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Lượt người xem:  Views:   803
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành