Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 14/11/2022, 22:00
Tăng cường góp ý, xây dựng và hoàn thiện các dự án Luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/11/2022 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công điện số 805/CĐ-TTg ngày 11/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng pháp luật; hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

​Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng, hoàn thiện, góp ý kiến đối với các dự án Luật thuộc lĩnh vực được giao bảo đảm đúng chủ trương của Đảng, Quốc hội. Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả Công văn số 1553/UBND-NC ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn, triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định pháp luật.

Các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X và các dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh trong năm 2022 khẩn trương rà soát, tổ chức soạn thảo, trình UBND tỉnh đảm bảo nội dung, trình tự, thủ tục, tiến độ phù hợp theo quy định.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Văn bản ​​

Lượt người xem:  Views:   909
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành