Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 10/11/2022, 20:00
Đến ngày 31/12/2022, phải kích hoạt thành công 1.005.735 tài khoản định danh điện tử
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/11/2022 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp triển khai "Cao điểm 45 ngày đêm" thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (Đề án 06).

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu đến ngày 31/12/2022, tỷ lệ cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp đạt 100% công dân trong độ tuổi theo quy định; đảm bảo 100% cập nhật dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống"; tổng số tài khoản định danh điện tử phải kích hoạt thành công đạt 1.005.735 tài khoản, trong đó tài khoản mức 2 là 138.986 tài khoản; tổng số tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (CDVCQG) là 330.000 tài khoản; đảm bảo 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào CDVCQG; 100% các phường, thị trấn và 80% các xã được bố trí địa điểm hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm 100% các nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở cho thuê lưu trú khác… phải thực hiện thông báo lưu trú qua một trong 3 tiện ích: (1) dịch vụ công trực tuyến, (2) phần mềm thông báo lưu trú ASM do C06 phát triển, (3) ứng dụng VNeID trên thiết bị di động. Đồng thời bảo đảm 100% các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện hoạt động khám, chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD thay thế thẻ BHYT; 100% các cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện thông báo lưu trú qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua phần mềm thông báo lưu trú ASM do Bộ Công an, Cục C06 phát triển; đẩy mạnh triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu, trong đó 100% dịch vụ công do Bộ Công an chủ trì (11/25 dịch vụ công) sẽ tiếp nhận hoàn toàn trực tuyến (không tiếp nhận trực tiếp), 14/25 dịch vụ công do các Bộ, ngành chủ trì có tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 50%.

Bên cạnh đó, phối hợp khắc phục toàn bộ các lỗ hổng bảo mật, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn thông tin phục vụ kết nối, chia sẻ, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC) thay cho việc yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu. Rà soát, lập danh sách, xác thực danh sách công dân thuộc đối tượng chính sách để cập nhật, đồng bộ 100% các đối tượng chính sách lên hệ thống CSDLQGVDC, hệ thống định danh và xác thực điện tử; ứng dụng VNeID để phối hợp với các tổ chức tín dụng cấp tài khoản thanh toán, thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt. Đảm bảo 100% giáo viên trên địa bàn mở tài khoản chữ ký số trên ứng dụng VNeID để giao dịch trên môi trường điện tử.

Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch này bảo đảm đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả. Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và các ngành liên quan theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện và tổng kết cao điểm để báo cáo UBND tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong quá trình triển khai Kế hoạch; chịu trách nhiệm hướng dẫn các ngành, đơn vị, địa phương áp dụng, triển khai các giải pháp kỹ thuật cho phù hợp trong quá trình tổ chức thực hiện; đảm bảo thuận lợi cho người dân và đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn thông tin.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tiến độ đề ra.​

Kế hoạch 

Lượt người xem:  Views:   586
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành