Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 13/05/2022, 18:00
"Làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/05/2022 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công văn số 2262/BYT-DP ngày 04/5/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Quy trình "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19.

Theo đó, Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 2262/BYT-CNTT ngày 04/5/2022 và thực tiễn của tỉnh để khẩn trương tổ chức triển khai kịp thời và đúng quy định.

Cụ thể, chỉ đạo thực hiện "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19 theo quy trình được ban hành kèm theo Công văn này. Thời gian hoàn thành trước ngày 01/06/2022. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ Y tế về việc ký xác nhận "Hộ chiếu vắc xin" tại Công văn số 1908/BYT-CNTT ngày 15/04/2022 và Công văn số 1975/BYT-CNTT ngày 19/04/2022.

Tổ công tác triển khai Đề án 06 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo việc triển khai "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19 theo quy trình.

Trong đó, Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã, phường chỉ đạo Trạm Y tế lập danh sách đối tượng tiêm chủng Covid-19 thường trú trên địa bàn sai thông tin, bao gồm các trường hợp sau: Không có số CCCD/CMND; sai định dạng số CCCD/CMND; sai thông tin cá nhân cơ bản: Số CCCD/CMND, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính.

Đồng thời giao Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp thôn, ấp thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin. Sau đó danh sách được chuyển tới Công an xã, phường để thực hiện đối chiếu, xác thực, cập nhật, bổ sung thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công an xã/phường ký và bàn giao danh sách cho Trạm Y tế để lưu trữ và cập nhật, bổ sung thông tin đối tượng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19.

Trạm Y tế thực hiện cập nhật lại thông tin cho các đối tượng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19. Đối với các trường hợp đối tượng không có số CCCD/CMND hoặc sai định dạng số CCCD/CMND, Hệ thống cho phép nhập danh sách (import) từ tệp định dạng Excel (Sử dụng chức năng Import đối tượng tiêm Covid-19). Đối với các trường hợp sai thông tin cá nhân cần chỉnh sửa trực tiếp trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19.

Sau khi thực hiện cập nhật thông tin, cán bộ Trạm Y tế sử dụng chức năng lập danh sách xác minh thông tin để xem kết quả. Các cơ sở tiêm chủng hằng ngày phải thực hiện kiểm tra, ký xác nhận "Hộ chiếu vắc xin".

Các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế, thuộc Y tế Bộ, ngành; các cơ sở tiêm chủng tuyến tỉnh, tuyến huyện thực hiện ký xác nhận "Hộ chiếu vắc xin" không phải thực hiện công tác xác minh, "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19.

Văn bản 

Lượt người xem:  Views:   127
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành