Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 17/11/2021, 12:00
Đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/11/2021 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa nói chung, văn hóa đối ngoại nói riêng, các quan điểm, mục tiêu Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; tăng cường triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2030; chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh triển khai hoạt động văn hóa đối ngoại sau khi đại dịch Covid-19 được đẩy lùi.

Song song đó, xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa – nghệ thuật; đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn hóa theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế; có cơ chế, chính sách để bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa và phát triển du lịch tỉnh Bình Dương. Đồng thời, tăng cường công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, con người, quảng bá hình ảnh Bình Dương ra nước ngoài dưới nhiều hình thức, phương thức thể hiện đa dạng, phong phú; đẩy mạnh công tác văn hóa đối ngoại gắn kết với hoạt đối ngoại của tỉnh với với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Kế hoạch 

Lượt người xem:  Views:   310
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành