Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 21/10/2021, 17:00
Sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 ba cấp trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/10/2021 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 ba cấp trên địa bàn tỉnh (đợt 4).

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chỉ đạo các cấp, các ngành chuẩn bị kỹ nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 để tổ chức sơ kết, nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác này. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Các cấp, các ngành kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả sơ kết gửi về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo chuẩn bị cho Hội nghị Sơ kết công tác phòng, chống dịch cấp tỉnh.

Thời gian tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 do cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, quyết định nhưng đảm bảo thực hiện xong trước ngày 31/10/2021.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Y tế tổng hợp thành báo cáo chung của Ban Chỉ đạo tỉnh để phục vụ Hội nghị sơ kết của tỉnh. Báo cáo của tỉnh phải khái quát, đánh giá, nhận xét được tình hình công tác phòng, chống dịch thời gian qua, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm,... và dự báo, phương hướng công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng, giải pháp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới đạt hiệu quả; đồng thời, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Thời gian tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh dự kiến trong khoảng từ ngày 03-06/11/2021.

Văn bản ​

Lượt người xem:  Views:   1031
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành