Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 16/09/2021, 18:00
Tích cực hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/09/2021 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức tuyên truyền, phổ biến và vận động cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng".

Nội dung thi gồm 2 phần: Phần 1 thi trắc nghiệm với 25 câu hỏi và phần 2 tự luận theo Văn bản số 02/TL-BTC ngày 20/8/2021 của Thanh tra Chính phủ về thể lệ cuộc thi; Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng", Bộ câu hỏi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng", mẫu bài dự thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh tại địa chỉ: http://thanhtra.binhduong.gov.vn.

Mỗi đơn vị tham gia tối thiểu 01 bài dự thi, các bài dự thi gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 05/10/2021.

Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, hướng dẫn, tiếp nhận, tổng hợp bài dự thi gửi về Báo Thanh tra trước ngày 15/10/2021.

Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" là nội dung quan trọng, gắn với kết quả việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ Tướng Chính phủ; do đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện.

Văn bản ​​​

Lượt người xem:  Views:   605
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành