Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 06/10/2020, 10:00
Chương trình làm việc tháng 10/2020 của UBND tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/10/2020 | Đoan Trang

​TTĐT - UBND tỉnh thông báo Chương trình làm việc tháng 10/2020 của UBND tỉnh.

​Theo đó, trong tuần thứ V (26 – 30/10/2020), UBND tỉnh sẽ thông qua Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10/2020; Báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2016 – 2020; Quy định danh mục tài sản cố định đặc thù và danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định, vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng.

Tải về Thông báo ​

Lượt người xem:  Views:   941
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành