Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 28/09/2020, 11:00
Tăng cường thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/09/2020 | Đoan Trang

TTĐT - ​​UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

​​Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1926/KH-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Công văn số 4771/UBND-NC ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-BCA ngày 27/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Tăng cường công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới"; có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong công tác cứu nạn, cứu hộ. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ sở thực hiện tốt công tác phòng ngừa sự cố, tai nạn và các điều kiện phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật, kịp thời xử lý các trường hợp không đảm bảo yêu cầu về an toàn PCCC&CNCH. Tập trung củng cố, xây dựng lực lượng làm công tác cứu nạn, cứu hộ chuyên trách đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tham mưu UBND tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, CNCH phù hợp với đặc điểm, tình hình tại địa phương; hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện, diễn tập về công tác PCCC&CNCH.

UBND các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH và tổ chức hoạt động có hiệu quả công tác PCCC&CNCH tại địa phương; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục rà soát, kiện toàn, xây dựng lực lượng dân phòng làm nòng cốt trong công tác chữa cháy và CNCH; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an cấp huyện và lực lượng dân phòng; bố trí nguồn kinh phí hàng năm đảm bảo cho hoạt động CC&CNCH trên địa bàn…

Người đứng đầu các cơ sở trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật và kiến thức về cứu nạn, cứu hộ cho người lao động; triển khai các biện pháp phòng ngừa về sự cố tai nạn cho cơ sở; chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý; tổ chức lực lượng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; chủ động trang bị, phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ và tự kiểm tra các điều kiện đảm bảo công tác cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở theo quy định.​

Tải về Văn bản ​​​

Lượt người xem:  Views:   638
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành