Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 08/07/2019, 17:00
Phát triển Giáo dục mầm non tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/07/2019 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát triển Giáo dục mầm non (GDMN) tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2025".

Theo đó, mục tiêu cụ thể giai đoạn 2019-2021 là phấn đấu để mạng lưới trường, lớp mầm non công lập tiếp tục được củng cố, mở rộng; phát triển các cơ sở GDMN ngoài công lập, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của nhân dân, nhất là công nhân lao động; có ít nhất 33% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 90% trẻ độ tuổi mẫu giáo, trong đó hầu hết trẻ em 5 tuổi đều được đến trường; tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở GDMN ngoài công lập chiếm từ 60% trở lên. Về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, phấn đấu đến năm 2021, có ít nhất 99% nhóm-lớp mầm non được học bán trú 2 buổi/ngày; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm, tỷ lệ trẻ em thừa cân - béo phì được khống chế... Về đội ngũ giáo viên, phấn đấu đến năm 2021, có ít nhất 52% giáo viên đạt trình độ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, trong đó công lập đạt ít nhất 75%, ngoài công lập đạt ít nhất 35%; có ít nhất 50% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên, trong đó công lập đạt ít nhất 80%, ngoài công lập đạt ít nhất 30%...

Đề án được chia thành 02 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2019-2021): Củng cố, từng bước mở rộng mạng lưới cơ sở GDMN, đảm bảo cơ bản đủ về số lượng đội ngũ giáo viên, số phòng học và cơ sở vật chất tối thiểu đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ, tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách đối với giáo viên. Giai đoạn 2 (2022-2025): Hoàn thiện mạng lưới cơ sở GDMN; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa; phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định; nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, phát triển trường mầm non chất lượng cao tiếp cận các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non các cơ sở GDMN theo thẩm quyền để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các cơ sở GDMN tại địa phương, từng bước đáp ứng đủ về số lượng, đảm bảo chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non; rà soát, nghiên cứu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền các cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục toàn diện cho trẻ em trong các cơ sở GDMN phù hợp với đặc thù phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; tăng cường chỉ đạo kiểm tra hoạt động các cơ sở GDMN ngoài công lập, đặc biệt là nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục...

Kế hoạch ​​​​​


Lượt người xem:  Views:   1768
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành