Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 25/06/2019, 17:00
Tăng cường giải pháp nâng cao Chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng (PACA INDEX)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/06/2019 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc tăng cường giải pháp nâng cao Chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng (PACA INDEX).

Theo đó, để nâng cao chất lượng và hiệu quả Chỉ số PACA 2019 và những năm tiếp theo, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tổ chức và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp vcông tác phòng, chống tham nhũng; tiếp tục khc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đy lùi tham nhũng, lãng phí góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, chủ động xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị phải bám sát hướng dẫn của Trung ương tỉnh, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, đ ra các giải pháp và thời gian thực hiện cụ th; tăng cường hướng dn, đôn đc các đơn vị trực thuộc thực hiện nội dung công tác phòng, chống tham nhũng; thường xuyên t chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định.

Định kỳ hàng năm, sau khi UBND tỉnh triển khai Kế hoạch đánh giá Bộ Chỉ số phòng, chống tham nhũng, các đơn vị chủ động tiến hành đánh giá, thu thập số liệu, tài liệu chứng minh đầy đủ, tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá về tổ đánh giá theo thời hạn quy định.

Văn bản ​

Lượt người xem:  Views:   1186
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành