Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 28/01/2019, 22:00
Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/01/2019 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nội dung thực hiện rà soát, đánh giá của 94 TTHC/ nhóm TTHC, tổng hợp kết quả gồm: Nội dung phương án đơn giản hóa TTHC và các sáng kiến cải cách TTHC; lý do; chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa; kiến nghị thực thi. Sau đó, gửi kết quả rà soát, đánh giá; sơ đồ nhóm TTHC trước và sau rà soát đã được Thủ trưởng cơ quan phê duyệt về Văn phòng UBND tỉnh để xem xét, đánh giá chất lượng trước ngày 03/6/2019.

Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, đánh giá chất lượng trước ngày 02/8/2019. Trong trường hợp cần thiết, có thể tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác để thu thập thông tin trong quá trình rà soát, đánh giá, cho ý kiến, tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá. Việc tổ chức lấy ý kiến các bên có liên quan có thể thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tham vấn hoặc các biểu mẫu lấy ý kiến.

Trên cơ sở kết quả đánh giá chất lượng của Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá hoàn thiện kết quả rà soát, đánh giá và dự thảo Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC đối với từng lĩnh vực hoặc theo nội dung được giao chủ trì, theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 16/8/2019.

Kế hoạch ​

Lượt người xem:  Views:   1857
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành