Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 29/03/2018, 15:00
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/03/2018 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) tỉnh Bình Dương năm 2018 (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và quản lý điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sự hướng dẫn và phối hp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương với địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố về công tác TTĐN; mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động TTĐN, góp phn thúc đẩy chương trình hoạt động giao lưu, quảng bá, hp tác với các địa phương trong và ngoài nước trên các lĩnh vực nhm phát huy sức mạnh tng hợp ca c hệ thống chính trị phục vụ hiệu quả chiến lược phát trin kinh tế - xã hi, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh…

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động TTĐN; phân công, bố trí nhân sự phụ trách công tác TTĐN; tổ chức các hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về TTĐN, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí cho cán bộ và các đối tượng tham gia hoạt động TTĐN; tổ chức và tham gia các hoạt động kinh tế đối ngoại; quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương thông qua các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương; tổng hợp thông tin báo chí trong nước và nước ngoài phản ánh về Bình Dương; thực hiện công tác bảo mật thông tin và bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động TTĐN, công tác nhân quyền, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta…

Các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh phối hợp tổ chức định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của tỉnh, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh trong hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư của tỉnh trên các phương tiện thông tin và truyền thông.

Lượt người xem:  Views:   2222
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành