Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 21/03/2018, 16:00
Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/03/2018 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, đối tượng hệ thống hóa văn bản là văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhưng chưa có hiệu lực thuc trách nhiệm hệ thng hóa của các cơ quan có trách nhiệm rà soát, hệ thng hóa văn bản tính đến hết ngày 31/12/2018.

Phạm vi hệ thống hóa văn bản là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đến hết ngày 31/12/2018 qua rà soát xác định còn hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của các cơ quan theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 trước ngày 31/3/2018; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 – 2018 trong quý III năm 2018; tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 – 2018 trong tháng 01/2019; tổng hợp kết quả hệ thống hóa văn bản, sắp xếp các văn bản còn hiệu lực thành Tập hệ thống hóa văn bản trong tháng 3/2019; công bố kết quả hệ thống hóa văn bản chậm nhất ngày 01/3/2019; báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản trong tháng 3/2019.

Lượt người xem:  Views:   1280
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành