Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 10/10/2016, 15:00
Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/10/2016 | Phương Chi

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2542/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Kế hoạch xác định mục tiêu: Cải thiện điều kiện, chất lượng cuộc sống của người nghèo và tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thông qua việc thực hiện tốt, có hiệu quả các nhóm chính sách, giải pháp giảm nghèo, nâng cao và ổn định thu nhập, cải thiện chất lượng các dịch vụ xã hội cơ bản. Phấn đấu đến giữa giai đoạn 2016 - 2020 (năm 2018), toàn tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo và đề xuất nâng chuẩn nghèo, ban hành chuẩn nghèo mới; đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh dưới 1%, toàn tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh.

Các chính sách hỗ trợ được áp dụng đối với hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo (hộ vừa thoát nghèo được bảo lưu chính sách trong thời gian 02 năm từ khi có quyết định thoát nghèo) có hộ khấu thường trú trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ưu tiên hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công, hộ nghèo dân tộc thiểu số; người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em thuộc hộ nghèo.

Các chính sách hỗ trợ gồm: Hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi; đào tạo nghề gắn với giới thiệu việc làm; khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm và chuyển giao khoa học kỹ thuật; thực hiện tốt các chế độ cho người lao động và các chính sách liên quan để hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống; ưu đãi giáo dục - đào tạo; chính sách y tế, dinh dưỡng và dân số; hỗ trợ về nhà ở; hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý; truyền thông và tiếp cận thông tin cho hộ nghèo; thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, ngăn ngừa rơi vào tình trạng nghèo.


Lượt người xem:  Views:   2606
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành