Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 30/03/2011, 03:52
Tập trung chỉ đạo tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/03/2011
TTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn số 748/UBND –NC ngày 28/3/2011 chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị tập trung chỉ đạo tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử sắp tới.
 Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lưu Kim Loan
 và các cán bộ Thanh tra tỉnh tiếp dân định kỳ  
 
Cụ thể, UBND các huyện, thị xã, các sở, ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ hàng tuần cũng như tổ chức tiếp công dân thường xuyên ở cơ quan, đơn vị; kiểm tra, rà soát và nhanh chóng giải quyết những vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài ở cấp mình, đảm bảo khách quan và đúng pháp luật; tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực thi hành và những vụ việc khiếu nại đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Những đơn, thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phải tập trung chỉ đạo và nhanh chóng kết luận, giải quyết đảm bảo tính khách quan và đúng luật.
 
Thanh tra tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị giải quyết kịp thời những vụ việc, tình huống phức tạp phát sinh; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng công dân tập trung khiếu kiện đông người ở UBND tỉnh. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xây dựng kế hoạch xử lý các tình huống phức tạp phát sinh, nhanh chóng ổn định tình hình, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại các điểm tiếp công dân, các cơ quan lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp, nhất là các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
 
Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo Công an và Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị và các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các địa bàn trọng điểm, nhất là các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sắp tới; có kế hoạch phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả đối với các tình huống có thể xảy ra, nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên từng địa bàn…
 
Xuân Mai
Lượt người xem:  Views:   231
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành