Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 05/11/2013, 09:56
Kế hoạch hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/11/2013
    TTĐT - Ngày 25 - 10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2676/QĐ-UBND về Kế hoạch “Hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 1997 đến năm 2013".
  
Theo đó, đối tượng hệ thống hóa bao gồm toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh ban hành từ ngày 01/01/1997 đến hết ngày 31/12/2013 đã được rà soát xác định còn hiệu lực tính đến ngày 31/12/2013. Trong đó, có Nghị quyết quy phạm pháp luật còn hiệu lực của HĐND các cấp, Quyết định, Chỉ thị, Quy định pháp luật còn hiệu lực của UBND các cấp.
 
Riêng các thị xã Dĩ An (trước đây là huyện Dĩ An), huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo và các xã, phường, thị trấn như phường Hòa Phú, phường Phú Tân thuộc thành phố Thủ Dầu Một,... do thành lập sau ngày tái lập tỉnh (sau ngày 01/01/1997), nên phạm vi hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các địa phương này ban hành được tính từ ngày thành lập đến hết ngày 31/12/2013.
 
Hoạt động hệ thống hóa văn bản quy  phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh được tiến hành theo trình tự: văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh được hệ thống hóa trước để làm cơ sở, căn cứ cho các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn hệ thống hóa; cấp huyện hệ thống hóa sau khi tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản của tỉnh; cấp xã hệ thống hóa sau khi cấp huyện công bố kết quả hệ thống hóa văn bản của cấp huyện.
 
Trong khi cấp tỉnh tiến hành hệ thống hóa thì cấp huyện, cấp xã tiến hành tập hợp các văn bản thuộc đối tượng, phạm vi hệ thống hóa, thực hiện rà soát để xác định tình trạng pháp lý của từng văn bản được tập hợp và lập danh mục hệ thống hóa (sơ bộ).
 
 
Hoạt động hệ thống hóa được tiến hành theo 02 giai đoạn với trình tự nội dung như sau:. Giai đoạn 1, tập hợp, kiểm tra kết qủa rà soát và lập danh mục hệ thống hóa các văn bản trên cơ sở kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật của tnh ban hành từ năm 1997 đến 2011 (đối với cấp tỉnh, hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2013, cấp huyện hoàn thành trước ngày 15 tháng 01 năm 2014, cấp xã hoàn thành trước ngày 15 tháng 02 năm 2014);
 
Giai đoan 2, rà soát bổ sung và hoàn chỉnh tệp hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của cấp tỉnh (cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 15 tháng 02 năm 2014, cấp huyện hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2014, cấp xã hoàn thành trước ngày 15 tháng 04 năm 2014).
  
Hoài Hương
Lượt người xem:  Views:   275
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành