Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 19/01/2015, 08:43
Định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2016
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/01/2015
  TTĐT - Ngày 30-12, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 4352/QĐ-UBND về việc “Phê duyệt định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2016”.
 
Theo đó, có 7 lĩnh vực được phê duyệt: khoa học xã hội và nhân văn, y tế, nông nghiệp, công nghệ thông tin và truyền thông, bảo vệ môi trường và tài nguyên, an ninh - quốc phòng, công nghệ, công nghiệp.
 
Giao Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ liên quan để triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016 đúng định hướng. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện, phát sinh, vướng mắc về Ủy ban nhân dân tỉnh để được chỉ đạo xử lý, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
    
Hoài Hương
Lượt người xem:  Views:   246
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành