Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 13/11/2015, 07:33
Triển khai thực hiện Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/11/2015
   
TTĐT - Ngày 12-11, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn 3994/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 159/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
   
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và thực hiện Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính.

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên để triển khai thực hiện đúng theo quy định; trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định rõ: Nhà nước đảm bảo việc trang bị xe ô tô để phục vụ công tác cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án và công ty nhà nước theo quy định. Trường hợp một cán bộ giữ nhiều chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thì được áp dụng tiêu chuẩn sử dụng xe theo chức danh cao nhất. Khi người tiền nhiệm nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác mà xe ô tô đã trang bị chưa đủ điều kiện thay thế theo quy định thì người mới được bổ nhiệm tiếp tục sử dụng xe ô tô đã trang bị cho người tiền nhiệm, không trang bị xe mới.
 
Nghiêm cấm việc sử dụng xe ô tô công vào việc riêng; bán, trao đổi, tặng cho, cho mượn, cầm cố, thế chấp hoặc điều chuyển cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật….
 

Đình Lý

Lượt người xem:  Views:   652
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành