Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 31/08/2015, 04:52
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/08/2015
TTĐT - Ngày 28/8/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc “Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố, các xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Xác định cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị, địa phương để công tác này được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Tổ chức rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các TTHC, xác định chi phí tuân thủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó, cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ TTHC.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đề xuất sáng kiến cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết TTHC nội bộ bảo đảm nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC cho cá nhân, tổ chức, tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị, địa phương có thẩm quyền trong giải quyết TTHC.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp kiểm soát nghiêm ngặt việc ban hành mới các TTHC thông qua việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố TTHC và việc niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác, minh bạch TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

Thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố TTHC và việc niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác, minh bạch TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, tìm hiểu TTHC và giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Thường xuyên rà soát, cập nhật công khai các TTHC được công bố mới, công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ, không niêm yết TTHC đã hết hiệu lực thi hành.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật và giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo đúng nội dung TTHC đã được công bố, niêm yết công khai và các quy định pháp luật có liên quan về tiếp nhận TTHC. Nghiêm cấm cơ quan, cán bộ, công chức thực hiện TTHC tự đặt ra, yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp, bổ sung thêm các loại thủ tục, giấy tờ ngoài thành phần hồ sơ theo nội dung đã được công bố, niêm yết công khai.

Tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tố chức theo đúng nội dung TTHC đã được công bố

Việc hướng dẫn, bổ sung hồ sơ (nếu có) phải thực hiện trong thời hạn quy định và bằng văn bản. Những TTHC trả lại hồ sơ không giải quyết, trả lại hồ sơ để bổ sung, hoặc yêu cầu bổ sung nhiều lần phải được sự đồng ý của Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các cấp có thẩm quyền thực hiện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không giải quyết; lý do, nội dung cần bổ sung. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết TTHC theo quy định.

Kịp thời xử lý nghiêm các bộ phận chuyên môn để xảy ra tình trạng chậm trình công bố, công khai, niêm yết TTHC hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức. Ngoài việc xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó cũng phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu để xảy ra vi phạm và thực hiện văn bản xin lỗi đối với các trường hợp TTHC trễ hạn. Nội dung văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức phải thông tin rõ về lý do trễ hạn và thời hạn trả kết quả theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Chỉ đạo cấp phó và người đứng đầu đơn vị trực thuộc định kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC. Kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Trường hợp xét thấy cần thiết, tham mưu cấp có thẩm quyền trực tiếp đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC tập trung vào một số lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm, liên quan trực tiếp tới đại bộ phận người dân và doanh nghiệp.

Kết quả cải cách TTHC là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này.   

Mai Xuân
Lượt người xem:  Views:   322
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành