Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 02/02/2015, 02:57
Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/02/2015
 
TTĐT - Nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội, ngày 26-01, UBND tỉnh có Quyết định số 178/QĐ-UBND về việc "Ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Đề án phát triển đội ngũ luật sư và Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương" (Kế hoạch).
  
Theo đó, triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư (Luật sửa đổi), văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế” (Đề án) từ năm 2010 đến năm 2020, Đề án và Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 (Chiến lược) trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đồng thời, tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án, Chiến lược của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nâng cao vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.
 
Giao Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch; phối hợp với các sở, ngành, Đoàn Luật sư tỉnh và các tổ chức liên quan thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật và tham gia tranh tụng của luật sư trong các giai đoạn tố tụng. Tham mưu đề xuất UBND tỉnh biện pháp hỗ trợ phát triển nghề luật sư, tăng cường công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch trong từng giai đoạn. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện. Đề xuất biện pháp, kiến nghị Bộ Tư pháp và UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch. Tăng cường kiểm tra việc tổ chức hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về luật sư.  
 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 07/7/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế” từ năm 2010 đến năm 2020 và Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai, Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
    
Hoài Hương
Lượt người xem:  Views:   305
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành