Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 08/07/2024, 21:00
Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng cán bộ Đoàn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/07/2024 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương giai đoạn 2024-2027.

​Theo đó, Kế hoạch được triển khai nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng cán bộ Đoàn, góp phần nâng cao năng lực trình độ, tính thực tiễn, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu, có hoài bão và ý chí cách mạng, chuyên nghiệp và tinh thông nghiệp vụ, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị do cấp ủy, chính quyền, tổ chức Đoàn cấp trên giao phó, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, Nhà nước; tạo nguồn kế cận cho Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 và nhiệm kỳ kế tiếp; cung cấp nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị.

Phấn đấu đạt 90% cán bộ Đoàn quy hoạch vào các chức danh chủ chốt được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác; 80% cán bộ Đoàn chuyên trách, bán chuyên trách các cấp được cập nhật, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội góp phần nâng cao năng lực và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; 100% cán bộ Đoàn chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, tham mưu và tổ chức thực hiện.

Đối tượng bồi dưỡng theo chức danh: Bí thư Đoàn cấp cơ sở.

Đối tượng bồi dưỡng chuyên môn: Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng Đoàn, Hội, Đội cơ bản cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở, Bí thư Đoàn cơ sở; bồi dưỡng Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cấp huyện, cấp cơ sở; bồi dưỡng cán bộ kiêm nhiệm công tác Đoàn cơ sở và Bí thư Chi đoàn.

Thời gian áp dụng: Từ năm 2024 đến năm 2027.

Năm 2024: Cử giảng viên, báo cáo viên, người có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác Đoàn, Hội, Đội và các lĩnh vực khoa học, giáo dục, quản lý tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên do Trung ương Đoàn tổ chức; tổ chức các lớp bồi dưỡng theo Kế hoạch.

Năm 2024 - 2027: Tổ chức hoạt động bồi dưỡng cán bộ Đoàn theo Kế hoạch.

Năm 2027: Tổ chức đánh giá tổng kết việc thực hiện, xây dựng Kế hoạch giai đoạn tiếp theo.

Kế hoạch 

Lượt người xem:  Views:   132
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành