Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 24/11/2023, 17:00
Khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/11/2023 | Thảo Lam

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ  quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 73/2023/NĐ-CP đến các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với nội dung và hình thức phù hợp.

Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất, tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nội dung của Nghị định phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Nghị định theo yêu cầu.

Văn bản​

Lượt người xem:  Views:   420
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thư mời họp của UBND
Tin chỉ đạo điều hành