Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 14/09/2023, 16:00
Danh mục dữ liệu mở tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/09/2023 | Đoan Trang

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Danh mục dữ liệu mở tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Cổng dữ liệu tỉnh cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước, đơn vị, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai kết nối, tích hợp các dữ liệu mở theo Danh mục dữ liệu mở về Cổng dữ liệu mở tỉnh đảm bảo dữ liệu được chia sẻ chính xác, thống nhất, đảm bảo về an toàn an ninh thông tin và các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; tiếp nhận, xử lý ý kiến phản hồi của tổ chức, cá nhân về các vấn đề liên quan đến chất lượng, tính khả dụng, định dạng, sự tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến dữ liệu mở; xác định mức độ ưu tiên và thực hiện công bố dữ liệu mở phù hợp với nhu cầu.

Căn cứ Danh mục dữ liệu mở được ban hành, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị có dữ liệu mở thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lộ trình cung cấp dữ liệu mở thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, trong đó xác định cụ thể mức độ, số lượng dữ liệu mở tối thiểu cần công bố trong từng giai đoạn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu công bố dữ liệu mở của tỉnh; riêng năm 2023 hoàn thành tối thiểu 50% số lượng dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. 

Đồng thời, tổ chức thu thập, tạo lập dữ liệu mở, thực hiện xây dựng các tài liệu đặc tả thông tin chia sẻ dữ liệu; thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp các dữ liệu thuộc Danh mục dữ liệu mở về Cổng dữ liệu tỉnh; tổ chức quản lý, vận hành, duy trì, cập nhật các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và tài liệu đặc tả thông tin chia sẻ dữ liệu để bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu an toàn, chính xác, thông suốt.

Trường hợp có thay đổi, điều chỉnh, bổ sung Danh mục dữ liệu mở tỉnh theo yêu cầu thực tế hoặc theo đề xuất của các cơ quan, đơn vị, ủy quyền Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt điều chỉnh Danh mục dữ liệu mở.

Quyết định 

Lượt người xem:  Views:   298
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành