Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 20/09/2022, 17:00
Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (đợt 1)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/09/2022 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (đợt 1).

​Theo đó, phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấ​p tỉnh năm 2021 (đợt 1) gồm 03 nhiệm vụ.

khcn.png

khcn 1.png

khcn 2.png

​Sở Khoa học và Công nghệ, thành viên các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyên ngành chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về chuyên môn, tính chính xác, tính pháp lý của toàn bộ hồ sơ, giấy tờ kèm theo và những nội dung liên quan trong việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (đợt 1) nêu trên.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức thông báo các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo Danh mục; tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và triển khai các bước kế tiếp theo đúng quy định hiện hành; đảm bảo các nhiệm vụ nghiên cứu được triển khai đúng tiến độ, các sản phẩm nghiên cứu đáp ứng yêu cầu đặt ra và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quyết định ​


Lượt người xem:  Views:   564
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành